ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ್ ದೊಡ್ತಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲಿ!

Sunday 11 Dec 2016 1:18pm
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ್ ದೊಡ್ತಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲಿ!
 

ಮುಂಬೈ: ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೆಚಾಂತ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ವಿರೋಧ್ ಭಾರತ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ್ ದೊಡ್ತಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ.

ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ 147 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಹ್ಲಿನ್, ಆಜ್ ಖೇಳ್ ಮುರ್ಕಾರ್ಸುನ್ ದೊಡ್ತಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ 400 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆ. ಭಾರತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 7 ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ 451 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆನಿಂ ಜಯಂತ್ ಯಾದವಾನ್ ಖೇಳ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ.

ಆಜ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ್ ರೊಮಾಂಚಕ್ ಥರಾನ್ ಖೆಳೊನ್ 206 ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಯಂತ್ ಯಾದವಾನ್ (92) ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಭಾರತಾನ್ 7 ವಿಕೆಟ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ 579 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಖೇಳ್ ಜಾವ್ನ್’ಚ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.