ಕೋರಿಯ ಓಪನ್: ಸಿಂಧು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸಾಕ್

Friday 15 Sep 2017 8:39pm
ಕೋರಿಯ ಓಪನ್: ಸಿಂಧು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸಾಕ್
 

ಸಿಯೊಲ್: ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಆನಿಂ ಸಮೀರ್ ವರ್ಮಾ ಕೊರಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಸೀರಿಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಚ್ಯಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ರುಪ್ಯಾಳೆಂ ಪದಕ್ ವಿಜೇತ್ ಸಿಂಧುನ್, ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಮಿನತ್ಸು ಮಿತಾನಿ ವಿರೋಧ್ 21-19, 18-21, 21-10 ಸೆಟ್ಟಾಂನಿ ಭರ್ಜರಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. 

ಆನ್ಯೇಕ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸಮೀರ್ ವರ್ಮಾ ಹಾಣೆಂ ಹೊಂಗ್ ಕೊಂಗ್’ಚ್ಯಾ ವಾಂಗ್ ವಿಂಗ್ ಕಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವಿರೋಧ್ 21-19, 21-13 ಸೆಟ್ ಜಿಕುನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.