ವಿಶ್ವ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್: ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಸೈನಾ

Wednesday 23 Aug 2017 6:37pm
ವಿಶ್ವ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್: ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಸೈನಾ
 

ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ: ವಿಶ್ವ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ ಲೀಗಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಹಿಣೆಂ ಬರೀ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್'ಲ್ಯಾಂಡ್'ಚ್ಯಾ ಸಬ್ರೀನಾ ಜಾಕ್ವೆಟ್ ಹಿಕಾ 21-11 21-12 ಸೆಟಾಂತ್ ಸಲ್ವೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸೈನಾ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಟೂರ್ನಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಬೈ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸೈನಾನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ರಿತಿರ್ ಖೆಳ್ನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ. 

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ತಾನ್ವಿ ಲಾಡ್ ಆನಿಂ ವಿಶ್ವಾಚೆಂ ನಂ.2 ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊರಿಯಾಚೆಂ ಸಂಗ್’ಜೀ ಹ್ಯೂನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ಸೈನಾ ಖೆಳ್ತಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.