ಅಜರುದ್ದೀನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನವೆಂ ಗೇಮ್!

Wednesday 9 Aug 2017 8:46pm
ಅಜರುದ್ದೀನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನವೆಂ ಗೇಮ್!
 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್: ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಹಾಚೆಂ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಝಿಚೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್, ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೇಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾನ್ 99 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಂನಿ 6216 ರನ್ ಆಪ್ನಾವ್ನ್, 22 ಶತಕ್ ಆನಿಂ 21 ಅರ್ಧೆಂ ಶತಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ನವೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಖೆಳಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾ. 

ಹೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಅಜರಾನ್ 334 ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಖೆಳಾಂನಿ 9378 ರನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಸಾತ್ ಶತಕ್ ಆನಿಂ 58 ಅರ್ಧೆ ಶತಕ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಗೇಮಾ ವಿಶಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ಲಾಭ್ತಲಿ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.