ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ 2017'ಚೆಂ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ

Sunday 18 Jun 2017 8:02pm
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ 2017'ಚೆಂ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ
 

ಲಂಡನ್: ಓವಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ 180 ರನ್ನಾಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಸಲ್ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ 339 ರನ್ನಾಂಚೆಂ ಲಕ್ಷ್ ಪಾಟ್ ಧರ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ ಮಹಮದ್ ಆಮಿರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚೆ ಜೈತಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಧ್ವಂಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಆರಂಭಾರ್'ಚ್ಚ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಶಿಖರ್ ಧವನಾಕ್ ಔಟ್ ಕರುನ್ ಆಮಿರ್, ಭಾರತಾಕ್ ಆಘಾತ್ ದಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸಯ್ತೀ, ಶದಾಬ್ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗಾಂತ್ ಎಲ್.ಬಿ ಜಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಧೋನಿ, ಹಸನ್ ಅಲಿ ಬೌಲಿಂಗಾಂತ್ ಔಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಜೈತಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಬಾವ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಕ್ರೀಸಾಕ್ ಆಯಿಯ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕವ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂ ಶತಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಪಾಂಡ್ಯಾ ಸಯ್ತೀ ರನ್ ಔಟಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಚೊಯ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸಯ್ತೀ ಕ್ರೀಸಾರ್ ಪಾಂಯ್ ರೊಂಬೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾಂ. ಪರಿಣಾಮ್, ಭಾರತ್ 30.3 ಓವರಾಂತ್ 158 ರನ್ನಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ವಿಕೆಟ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ನ್ ಸಲ್ವೊಣಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.