ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂನಿ 10 ಹಜಾರ್ ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಯ್ಲ್!

Tuesday 18 Apr 2017 8:38pm
 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂನಿ 10 ಹಜಾರ್ ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಯ್ಲ್!
 

ರಾಜ್ ಕೋಟ್: ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ವಿಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಯ್ಲ್, ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವೊ ಏಕ್ ಧಾಖ್ಲೊ ಬರಯ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೌರವಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಯ್ಲ್, ಆತಾಂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ 10 ಹಜಾರ್ ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೌರವಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾ. ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ವಿರುದ್ಧ್ 77 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ಗೇಯ್ಲ್, ಮೊಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ 10 ಹಜಾರ್ ರನ್ ಗಡ್ ಉತ್ರಾಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಟ್ಟಿಂತ್ ಗೇಯ್ಲ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸೂನ್, 7,524 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮೆಕ್ಕಲಮ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ಆನಿಂ 6,665 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಯ್ತೀ ಪಟ್ಟಿರ್ ಆಸೂನ್ 8'ವ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. 6,566 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ 9'ವ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.