ಭಾರತ್-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ರಾಂಚಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಡ್ರಾಂತ್ ಅಂತ್ಯ್

Monday 20 Mar 2017 7:15pm
ಭಾರತ್-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ರಾಂಚಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಡ್ರಾಂತ್ ಅಂತ್ಯ್
 

ರಾಂಚಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಡ್ರಾಂತ್ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. 

ರಾಂಚಿಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಾಕ್ 204 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ವೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ದಿಸಾನಾಸ್ತಾಂ ಡ್ರಾಂತ್ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಟಾಸ್ ಜಿಕುನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 451 ರನ್ನಾಕ್ ಆಲೌಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ನಂತರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, 603 ರನ್ನಾಕ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕರುನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನಿಧಾನಗತಿಂತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಚಾವ್ನ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ'ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲೆಂ. 

ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಕ್ಳಿಂತ್ ದೊನೀ ಪಂಗ್ಡಾಂ 1-1 ಅಂತರಾರ್ ಸಮಾಸಮಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಚೊವ್ತೆಂ ಟೆಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಚ್ 25 ಥಾವ್ನ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.