ರಾಂಚಿ ಟೆಸ್ಟ್: 603 ರನ್ನಾಕ್ ಭಾರತ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್, 23'ಕ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ನ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸೀಸ್

Saturday 18 Mar 2017 6:34pm
ರಾಂಚಿ ಟೆಸ್ಟ್: 603 ರನ್ನಾಕ್ ಭಾರತ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್, 23'ಕ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ನ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸೀಸ್
 

ರಾಂಚಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಟಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 603 ರನ್ನಾಕ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕರುನ್ 152 ರನ್ನಾಚ್ಯೆ ಭರ್ಜರಿ ಲೀಡ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ

ರಾಂಚಿಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಟಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾರತ್ 603 ರನ್ನಾಕ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ 152 ರನ್ನಾಚೆ ಲೀಡ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಅಂತ್ಯಾಕ್ 23 ರನ್ನಾಕ್ ದೋನ್ ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ನ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾ. ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 14 ಆನಿಂ ನಾಥನ್ ಲ್ಯಾನ್ 7 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ನ್ ಔಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಅಖ್ರೇಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಲೀಡ್ ಖಾತಿರ್ 129 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಜರ್ ತರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ರನ್ನಾಕ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಂಗಡ್ ಆಲೌಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭಾರತ್ ರಾಂಚಿ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ'ನ್ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಆನಿಂ ನಾಥನ್ ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಕಾ ಬೌಲ್ಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೋನ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 451 ರನ್ನಾಕ್ ಆಲೌಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತ್ ತರ್ಫೆನ್ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ದ್ವಿಶತಕ್ ಆನಿಂ ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಾಹ'ಚ್ಯಾ ಶತಕಾ ದ್ವಾರಿಂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 603 ರನ್ನಾಕ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.