ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ತ್ರಿಶತಕ್ ಮಾರ್ನ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್'ಲ್ಲೊ ದೆಹಲಿಚೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ!

Tuesday 7 Feb 2017 9:37am
ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ತ್ರಿಶತಕ್ ಮಾರ್ನ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್'ಲ್ಲೊ ದೆಹಲಿಚೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ!
 

ನವಿದೆಹಲಿ: ಭಾರತಾಚೊ ಉದಯೋನ್ಮುಖ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಏಕ್ಲೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ತ್ರಿಶತಕ್ ಮಾರ್ನ್ ವಿಶ್ವದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ.

72 ಬೊಲಾಂನಿ, 39 ಸಿಕ್ಸರ್, 14 ಬೌಂಡರಿ ಆನಿಂ 300 ರನ್ಹೆಂ!. ಖಂಚಾಯ್ ಏಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ರನ್ನ್ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್, ಏಕಾ ಉದಯೋನ್ಮುಖ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್!. ತೆಂಯೀ, ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್. ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ತರೀ, ಹೆಂ ಸತ್!. ದೆಹಲಿಚೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್, ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ವಿಶ್ವದಾಖ್ಲೊ ರಚ್'ಲ್ಲೊ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಂಡ್ಯಾಂಕ್'ಚ್ಚ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಪ್ರೂಪಾಚೊ ದಾಖ್ಲೊ, ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತಾನ್ ರಚ್ಲಾ, ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ತ್ರಿಶತಕ್ ಮಾರ್'ಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾ.

ದೆಹಲಿಂತ್ ಚಲ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ಮಾವಿ ಇಲೆವನ್ ಪಂಗಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಅಜೇಯ್ ಭರ್ಜರಿ ತ್ರಿಶತಕ್ ಮಾರ್ನ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಕೇವಲ್ 72 ಬೋಲ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಬರೊಬ್ಬರ್ 300 ರನ್ ಮಾರ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ ಬರೊಬ್ಬರ್ 39 ಸಿಕ್ಸರ್ ಆನಿಂ 14 ಬೌಂಡರಿ ಆಸ್'ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಏಕಾ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ತ್ರಿಶತಕ್ ಮಾರ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೌರವಾಕ್ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಪಾತ್ರ್'ದಾರ್ ಜಾಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಮಾವಿ ಇಲೆವನ್ ಪಂಗಡ್ 416 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ 200 ರನ್ನಾಕ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬರೊಬ್ಬರ್ 216 ರನ್ನಾಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ.

ಕೇವಲ್ 2 ಓವರಾಂತ್ 50 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್, 18'ವ್ಯಾ ಓವರಾಂತ್ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ 250 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ನ್ ಕ್ರೀಸಾರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬಯಿ'ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ 2 ಓವರಾಂತ್ ಪರತ್ 50 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ಬರಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಓವರಾಂ ಪೈಕಿ, ಅಂತಿಮ್ ಓವರಾಂತ್ ಮೋಹಿತಾನ್ 34 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೊಳಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಷಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹೊ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಜಾಂವ್ನಾಸ್ಚೊ.

ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಖೆಳಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ "ಬಾಹುಬಲಿ" ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ್

ದೆಹಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಾಕ್ "ಬಾಹುಬಲಿ" ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ್ ಕೆ.ಕೆ. ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಯ್ತೀ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಟ್ವೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್'ಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾಂ.

This is unbelievable !!!  hits an incredible 300 off just 72 balls with 39 sixes and 14 fours in a  match on Delhi 👏👏👏👏👏

 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.