ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಒಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಜಿಕ್ಲೊ

Monday 30 Jan 2017 8:44am
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಒಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಜಿಕ್ಲೊ
 

ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಆನಿಂ ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಹಾಂಚೆಂ ಮಧೆಂ ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಘಂಟೆ 37 ಮಿನುಟಾಂ ಹೊ ಖೇಳ್ ಚಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಖೇಳ್ ಜಾಲೊ.

ಸ್ಪೇನಾಚೊ ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಹಾಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರಾನ್ 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 ಹ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆ ಆನಿಂ ಶೆವ್ಟಿಂ ಜೀಕ್ ಜೊಡ್ಲಿ.

ರೋಜರ್ ಫೆಡರರಾಚೆಂ ಹೆಂ 18’ವೆಂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.