ಟಿ-20 ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಜಯ್ತ್

Monday 30 Jan 2017 8:41am
ಟಿ-20 ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಜಯ್ತ್
 

ನಾಗ್ಪುರಾಂತ್ ಕಾಲ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಟಿ-20 ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾರತಾನ್ ಪಾಂಚ್ ರನ್ನಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾನ್ ವೀಸ್ ಒವರಾಂನಿ 144 ಕಾಡ್ನ್ 8 ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯೊ.

ಕರ್ನಾಟಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲಾನ್ ಬರೆಂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂ ಶತಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 21, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ 71, ರೈನಾ 7, ಯುವರಾಜ್ 4, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ 30, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ 5 ಆನಿಂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯನ್ 2 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆ.

ದೋನ್ ಮೆಚಾಂನಿ ದೋನ್’ಯಿ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಎಕೇಕ್ ಮೆಚ್ ಜಿಕೊನ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಮೆಚಾಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಉತ್ಸಾಹ್ ಆಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.