ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾನ್ ಮಲೇಶಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಲಿ

Monday 23 Jan 2017 1:29pm
ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾನ್ ಮಲೇಶಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಲಿ
 

ಮಲೇಶಿಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಲಿ.

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಖೇಳ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ನ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ಸೈನಾ, ಫೈನಲಾಂತ್ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಪೋರ್ನ ಪವೇ ಚೋಚುವಾಂಗ್ ಹಿಕಾ ಸಲ್ವಯ್ಲಾಂ. 22-20, 22-20 ಶೀದಾ ಖೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೋಚುವಾಂಗ್ ಹಿಕಾ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಿತ್ರಿಯಾನಿ ವಿರೋಧ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಾನ್ ಹೊಂಗ್’ಕೊಂಗಾಚ್ಯಾ ಯಿಪ್ ಪುಯಿ ಯಿನ್ ಹಿಕಾ 21-13, 21-10 ಶೀದಾ ಖೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.