ಸಿಡ್ನಿ ಒಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾಚಿ ಜೊಡಿ ಫೈನಲಾಕ್

Friday 13 Jan 2017 7:38am
ಸಿಡ್ನಿ ಒಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾಚಿ ಜೊಡಿ ಫೈನಲಾಕ್
 

ಭಾರತಾಚ್ಯೆ ಖ್ಯಾತ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಆನಿಂ ಜೆಕ್ ದೇಶಾಚೆಂ ಬಾರ್ಬೊರ ಸ್ಟ್ರೇಕೊವಾ ಸಿಡ್ನಿ ಒಪನ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ವಾನಿಯಾ ಕಿಗ್ ಆನಿಂ ಕಜಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಯರೊಸ್ಲಾವ ಶ್ವಡೊವಾ ಜೊಡಿಯೆಕ್ 6-1, 6-2 ಹ್ಯಾ ಅಂತರಾಚ್ಯೆರ್ ಸಲ್ವಯ್ಲಾಂ.

ಫೈನಲಾಂತ್ ಟೈಮಾ ಬ್ಯಾಬೊಸ್ ಆನಿಂ ಅನಾಸ್ತೆಸಿಯಾ ಪೆಪ್ಲ್ಯುಶೆಂಕೊವಾ ಹಾಂಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಸಾನಿಯಾ ಆನಿಂ ಸ್ಟ್ರೇಕೊವಾ ಖೆಳ್ತೆಲಿಂ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಬೋಪಣ್ಣ-ದಬ್ರೋವ್‌’ಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಮುಕುಟ್

ಬೋಪಣ್ಣ-ದಬ್ರೋವ್‌’ಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಮುಕುಟ್

ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಓಪನ್‌ ಟೆನಿಸ್‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಚ್ಯಾ ಮಿಕ್ಸ್’ಡ್ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಆನಿಂ ಕೆನಡಾಚ್ಯಾ ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ ದಬ್ರೋವ್’ಸ್ಕಿ ಹಾಂಣಿಂ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್, ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಆನಿಂ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ...

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಒಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಜಿಕ್ಲೊ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಒಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಜಿಕ್ಲೊ

ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಆನಿಂ ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಹಾಂಚೆಂ ಮಧೆಂ ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಘಂಟೆ 37 ಮಿನುಟಾಂ ಹೊ ಖೆಳ್ ಚಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್...

ಆಜ್ ಹೈ ಓಲ್ಟೇಜ್ ಖೇಳ್ ಚಲ್ತಲೊ

ಆಜ್ ಹೈ ಓಲ್ಟೇಜ್ ಖೇಳ್ ಚಲ್ತಲೊ

ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಡ್ನಿಂತ್ ಹೈ ಓಲ್ಟೇಜ್ ಖೇಳ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ಲೆ ದೋಗ್ ಮಹಾನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಖೆಳ್ತೆಲೆ. ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್...

ರೋಹನ್ ಆನಿಂ ಜೀವನಾಕ್ ಚೆನ್ನೈ ಒಪನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ

ರೋಹನ್ ಆನಿಂ ಜೀವನಾಕ್ ಚೆನ್ನೈ ಒಪನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ

ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆನ್ನೈ ಒಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳಾಂತ್ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಆನಿಂ ಜೀವನ್ ನೆಡುಂಚಳಿಯನಾನ್ ಬರೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಭಾರತಾಚ್ಯೆಚ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಪುರವ್ ರಾಜಾ ಆನಿಂ ಡಿವಿಜ್ ಶರಣ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್...

ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿನ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿ!

ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿನ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿ!

ವಿಶ್ವಾಂತ್ ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಅನಾ ಇವಾನೊವಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 29’ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸನ್ಯಾಸಿಪಣಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ವೃತ್ತೆಕ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಕೆಲಾಂ. ಫೇಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಹಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಭಾರೀಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ, ಪೂಣ್ ಕಾರಣಾಂತರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೆಜಯ್ ಪಡ್ಲಿ...

ಪೊಲಿಯೊ ಪೀಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ಶಿಲ್ಪಾಚ್ಯೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಧನ್!

ಪೊಲಿಯೊ ಪೀಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ಶಿಲ್ಪಾಚ್ಯೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಧನ್!

ಪಾಂಯ್ ಪೊಲಿಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ರೊಕೆಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್, ಕೆ.ಪಿ ಶಿಲ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆನಿಂ ದೋನ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಅಕ್ತೋಬರ್ 21 ಥಾವ್ನ್ 25 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಲೇಶಿಯಾ...

ಟೆನ್ನಿಸ್ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ಪಾಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಸಲ್ವಣಿ

ಟೆನ್ನಿಸ್ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ಪಾಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಸಲ್ವಣಿ

ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಡಬಲ್ಸಾಂತ್ ಭಾರತಾ ವಿರೋಧ್ 3-0 ಅಂತರ್ ದವರ್ನ್ ಸ್ಪೇನ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ವಿಶ್ವ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಬಲ್ಸಾಂತ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನಾಚೊ ರಫೇಲ್ ನಡಾಲ್ ಆನಿಂ ಮಾರ್ಕ್...

ಆಂಡಿ ಮರ್ರೆ, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್!

ಆಂಡಿ ಮರ್ರೆ, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್!

ಆಂಡಿ ಮರ್ರೇನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್’ಸ್ಲಾಮ್ ಜಿಕ್ಲೊ. 3 ಸೆಟ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಮರ್ರೇನ್ ಕೆನಾಡಾಚ್ಯಾ ಮಿಲೋಸ್ ರಾವೊನಿಕ್ 6-4, 7-6, (7/3) 7-6 ಪೊಯಿಂಟ್ಸಾಂನಿ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ 26’ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ 2013ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ...

ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸಾಕ್ 22’ವೆಂ ಗ್ರ್ಯಾನ್’ಸ್ಲಾಮ್!

ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸಾಕ್ 22’ವೆಂ ಗ್ರ್ಯಾನ್’ಸ್ಲಾಮ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸಾನ್ ಜುಲಾಯ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಂಬಲ್ಡನಾಂತ್ ಏಂಜಲಿಕ್ ಕೆರ್ಬರಾಕ್ ಸಲ್ವೊವ್ನ್ 22’ವೆಂ ಗ್ರ್ಯಾನ್’ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ! ವಿಂಬಲ್ಡನಾಂತ್ ಹಿ ತಾಚಿ ಸಾತ್ವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ! ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಖ್ಯಾತ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ...

ರೋಜರ್ ಫೆಡರಾರಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ತುಟ್ಲೆಂ!

ರೋಜರ್ ಫೆಡರಾರಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ತುಟ್ಲೆಂ!

ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪುರುಷಾಚ್ಯಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ತುಟ್ಲೆಂ! ಕೆನಾಡಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಮಿಲೊಸಾ ಸಂಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಸಲ್ವಾಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಖೆಳ್ ಬಾರಿಚ್ ಕುತೂಹಲಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೊಗೀ ಬಾರಿಚ್ ಸ್ಫೂರ್ತೆನ್...

ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್’ಸ್ಲಾಮಾಂತ್ ಸೆರೆನಾಚಿ 300’ವಿ ಜೀಕ್!

ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್’ಸ್ಲಾಮಾಂತ್ ಸೆರೆನಾಚಿ 300’ವಿ ಜೀಕ್!

ಆತಾಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್’ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂನಿ ತಾಚಿ 300’ವಿ ಜೀಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಾಲ್ಚಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಆನಿಕಾ ಬೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ಖೆಳೊನ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲೆಂ...

ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಜ್ರಾಚೆಂ ನಿಲಾಮ್

ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಜ್ರಾಚೆಂ ನಿಲಾಮ್

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಬೊಟ್ಸಾವನಾಂತ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಗಾತ್ರಾಚೆಂ ವಜ್ರ್, ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜೂನ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ನಿಲಾಮ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಆನಿ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಭರಿತ್ ಮೋಲ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್...

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಂತ್ ಪೇಸ್-ಹಿಂಗಿಸ್ ಜೋಡಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಂತ್ ಪೇಸ್-ಹಿಂಗಿಸ್ ಜೋಡಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ : ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಂತ್ ಭಾರತಚೊ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಆನಿ ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್’ಚೆಂ ಮಾರ್ಟೀನಾ ಹಿಂಗಿಸ್ ಜೋಡಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್ಲಾ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.