ಸಿಡ್ನಿ ಒಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾಚಿ ಜೊಡಿ ಫೈನಲಾಕ್

Friday 13 Jan 2017 8:38am
ಸಿಡ್ನಿ ಒಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾಚಿ ಜೊಡಿ ಫೈನಲಾಕ್
 

ಭಾರತಾಚ್ಯೆ ಖ್ಯಾತ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಆನಿಂ ಜೆಕ್ ದೇಶಾಚೆಂ ಬಾರ್ಬೊರ ಸ್ಟ್ರೇಕೊವಾ ಸಿಡ್ನಿ ಒಪನ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ವಾನಿಯಾ ಕಿಗ್ ಆನಿಂ ಕಜಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಯರೊಸ್ಲಾವ ಶ್ವಡೊವಾ ಜೊಡಿಯೆಕ್ 6-1, 6-2 ಹ್ಯಾ ಅಂತರಾಚ್ಯೆರ್ ಸಲ್ವಯ್ಲಾಂ.

ಫೈನಲಾಂತ್ ಟೈಮಾ ಬ್ಯಾಬೊಸ್ ಆನಿಂ ಅನಾಸ್ತೆಸಿಯಾ ಪೆಪ್ಲ್ಯುಶೆಂಕೊವಾ ಹಾಂಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಸಾನಿಯಾ ಆನಿಂ ಸ್ಟ್ರೇಕೊವಾ ಖೆಳ್ತೆಲಿಂ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.