ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್

Thursday 8 Dec 2016 10:58am
ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್
 

ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಮಧೆಂ ಚೊವ್ತೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ ಆಜ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಮೆಚಾಂತ್ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರೆಹಾನೆ ಜಕ್ಮಿ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಖೆಳ್ಚೊ ನಾಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಖೆಳ್ತಲೊ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್’ಯಿ ಖೆಳ್ತಲೊ. ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಬೌಲರ್ ಮಹಮದ್ ಶಮೀಮ್’ಯಿ ಜಕ್ಮಿ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಖೆಳ್ಚೊ ನಾಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಖೆಳ್ತಲೊ.

ಎದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮೆಚಾಂನಿ ಭಾರತ್ 0-2 ಮೆಚಾಂ ಜಿಕ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರಣಿ ಜಿಕ್’ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.