ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಾರತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ನಾಂ!

Wednesday 21 Dec 2016 2:55pm
ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಾರತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ನಾಂ!
 

ಚೆನ್ನೈ: ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಮಧ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಕಾಲ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ 1 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆನಿಂ 75 ರನ್ನಾಂನಿ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ. ಭಾರತ್ ಆತಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ನಂಬರ್ ವನ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ 4-0 ಅಶೆಂ ಸಲ್ವಯ್ಲಾಂ. ಪಾಂಚಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮೆಚ್ 'ಡ್ರಾ' ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಲ್ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾನ್ 48 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ 7 ವಿಕೆಟಿ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಮೆಚ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ 282 ರನ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ 207 ರನ್ನಾಂಕ್ ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಔಟ್ ಜಾಲೆ.

ತೀನ್ ಶತಕಾಂ ಮಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಉರುಲ್ಲೊ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ‘ಮ್ಯಾನ್ ಒಫ್ ದಿ ಮೆಚ್’ ಜಾಲೊ.

2016 ವರ್ಸಾ ಭಾರತಾನ್ ಸಲ್ವಣಿ ದೆಖೊಂಕ್ ನಾಂ. ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 12 ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂನಿ 9 ಮೆಚಾಂ ಜಿಕ್ಲಾಂ ಆನಿಂ 3 ಮೆಚಾಂ ‘ಡ್ರಾ’ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಭಾರತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಂತ್ ವ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಹೆಂ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ 4-0 ಅಂತರಾಂತ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೋಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಚಾಂನಿ ಭಾರತ್ ಜಿಕ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.