ಅಂತರ್‍ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯೋಗ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಚೊ ಯೋಗ

Sunday 7 Jun 2015 12:36pm
ಅಂತರ್‍ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯೋಗ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಚೊ ಯೋಗ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಜೂನ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂತರ್‍ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯೋಗ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಿ ಭಾರತಾಚಿ ಆಶಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಯೋಗಾಂತ್ ವಿಶ್ವದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಚಿ ಪೂರಾ ತಯಾರಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ.
    ನವಿ ದೆಲ್ಲಿಂತ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸುನ್, ಸುಮಾರ್ 40 ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸಾ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೇವ್ನ್, ಯೋಗಾಸನ್ ಕರ್ತಲೆ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಮೆಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯುಶ್ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಯ್ಲಾ.
    ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಖ್ಲೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾತಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್, ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸಂಸದ್ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಒವೈಸಿ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾನಿ ವಿರೋಧ್ ದಾಕೊವ್ನ್, ಹೆಂ ಮೂಲ್-ಭೂತ್ ಹಕ್ಕಾಂಚೊ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸಾತ್.


 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಾ ವೆಳಾರ್ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಹಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ’ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಣೆಂ ಟೀಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಟ್ವೀಟ್...

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಆನಿಂ ಹಾಂತುಂ ನಟ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಹಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಖುದ್ಧ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ...

ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ವಿದೇಶ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲಾ. ಒಟ್ಟು 95 ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್...

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೊ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ತೊ ತೆಂ ಮುಂದರುನ್...

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಯೋಗ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ನಾಷ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾ. ‘ರಾಜಕಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ...

ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

ದೇಶಾಂತ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಮೋದಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಳೊ ದುಡು ಸಾಟೊ ಮಾರ್ನ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊ ಲಬಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಥರ್ಥರೆ ಸುಟ್’ಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್’ಯಿ ಕಾಳೊ ದುಡು ಧವೊ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂನಿ...

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಲೋಕ್’ಪ್ರಿಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಿನಾಕ್ ಆನಿಂ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಾಂ. ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಗೆಲಾ...

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್ ?!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್?!

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಫೊರ್ಮೇಶನ್ (ಆರ್.ಟಿ.ಐ.) ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ....

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ಗಾಂಧಿನಗರ: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ನೋಟ್ ಬದ್ಲಾವಾಚಿ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಯಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. 95 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಹಿಣೆಂ ಗುಜರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ...

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಕೇರಳಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿಸಾ ಮಲಪ್ಪುರಮಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಆನಿಂ ಕೊಲ್ಲಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿ ಬೇಸ್ ಮೂವ್’ಮೆಂಟಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಸ್ಫೋಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಹತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ...

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್!

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್!

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ. ’ಭೋವ್ ಸೋಭಿತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೆಣ್ಗಿ...

ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ವಿದೇಶಿ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ತಾಜ್ ಅಜೀಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಠಿಕಾ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಾ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸದಸ್ಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಭಿಗ್ಡಾಯ್ತಾ...

‘ವಿಶ್ವ್ ಯೋಗ ದಿಸಾ’ಕ್ ರಜಾ ಮೆಳ್ತಾ

‘ವಿಶ್ವ್ ಯೋಗ ದಿಸಾ’ಕ್ ರಜಾ ಮೆಳ್ತಾ

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜೂನ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್, ವಿಶ್ವ ಯೋಗ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತೊ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯಿ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿಯಿ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ರಜಾ ಘೋಷಿತ್ ಕರುಂಕ್...

ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ?

ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ?

ಭಾರತಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಸಾತ್. ದೇಶಾಂತ್ ಚಡವಾತ್ ಜಣ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಫಾಯ್ದೆ ಆಸಾತ್. ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಕಸ್ರತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿವಾಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್...

ಮೋದಿಚಿ ಪಾಕ್ ಭೇಟ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ!? ರಹಸ್ಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ಮೋದಿಚಿ ಪಾಕ್ ಭೇಟ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ!? ರಹಸ್ಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ್ ಆಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾದ್ವಾರಿಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್, ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೋದಿನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್...

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್-ಗೀತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್-ಗೀತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ?

ಶೃಂಗ್ ಸಭೆಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ರಷ್ಯಾಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಥಾವ್ನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಗೀತ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಫರಾಮಸ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್...

ಕಾಂಡೋಮ್ ವಿಕ್ರಿಂತ್ ವಾಡಾವಳ್!

ಕಾಂಡೋಮ್ ವಿಕ್ರಿಂತ್ ವಾಡಾವಳ್!

ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡ್ಚಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಸಾರ್ಕಿ ದೂರ್ ದೃಷ್ಟಿ ನಾತ್’ಲ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚೀನಾಚಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಹಾಚೆ ಮಧೆಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ...

ಮೋದಿ-ಅಬೆ ಭೇಟೆಂತ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್

ಮೋದಿ-ಅಬೆ ಭೇಟೆಂತ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್

ಸನ್ವಾರಾ ಜಪಾನಿಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಜ್ನೋ ಅಬೆ ಸಂಗಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೂನ್...

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಚಿ ಚಿಟ್ಕಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್!

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಚಿ ಚಿಟ್ಕಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್!

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಜಿವಿತಾ ರಿತಿ ವರ್ವಿಂ ದೈಹಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಬಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆತಾ. ಹಿ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊವ್ನ್, ವಜನ್ ಕಶಿ ಉಣಿಂ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣಾಂಚಿಂ...

ಬ್ರಿಟನಾಕ್ ಉಬ್’ಲ್ಲೊ ಮೋದಿ

ಬ್ರಿಟನಾಕ್ ಉಬ್’ಲ್ಲೊ ಮೋದಿ

ವಿದೇಶ್ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಕಾಳ್ ಖರ್ಚಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನಿಂದೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರದಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ನ್, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ರಕ್ಷಣ್ ಸೆರ್ವುನ್ ಸಬಾರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲೆ ಕರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ದಿಸುನ್...

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್

ಬಿಹಾರ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೂನ್, ಜೆಡಿಯು, ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ಸೆರ್ವುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಕುಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ. 155 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮಹಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್...

ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮೋದಿ ಚಾಲನ್

ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮೋದಿ ಚಾಲನ್

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಚಾಲನ್ ದಿಲಾಂ. ಎಕಾ ಕಡೆಂ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕಡೆಂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಭಾರತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣಿಂ’ ಸಯ್ತೀ ಮೊಕ್ಳಿಕ್...

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಖಾತಿರ್ ನೇಮ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಖಾತಿರ್ ನೇಮ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆ ಖಾತಿರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಹಾಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನೇಮ್’ಚ್...

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮೋದಿಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲಿ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಾರತಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಮೋದಿಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಸಂವಾದ್...

ಅರಬ್ ಪ್ರವಾಸ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಯುವರಾಯ್ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮದ್ ಝಾಯಿದ್

ಅರಬ್ ಪ್ರವಾಸ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಯುವರಾಯ್ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮದ್ ಝಾಯಿದ್

ಅಬುದಾಬಿ: ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್(ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರ) ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಬುದಾಭಿ ಪಾವ್ಲಾ ಆಸೊನ್ ಯುವರಾಯ್ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮದ್ ಝಾಯಿದ್ ಹಾಣೆಂ ತಾಕಾ ವೈಭವಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಯುವರಾಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್....

ಯುವಜನಾಥಂಯ್ ಉದ್ಯಮ್’ಶೀಲತಾ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೆವ್ಜಣ್

ಯುವಜನಾಥಂಯ್ ಉದ್ಯಮ್’ಶೀಲತಾ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೆವ್ಜಣ್

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: "ಆಮಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ವಿರುದ್ಧ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ತೆಂ ಆಮಿ ಜಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್" ಮ್ಹಣ್ ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಭವನಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಚೆಂ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೆವ್ಜಣ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಧಾನ್’ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯುವಜನಾಂಚಿಂ ದೆಣಿಂ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾಕ್....

ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಯೆತಾ ಗೊಡ್ ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ!

ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಯೆತಾ ಗೊಡ್ ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ!

ವೊಷಿಂಗ್ಟನ್: ಸದಾಂಯ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಗೊಡ್ ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾ ದ್ವಾರಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾನಾ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿಲ್ರ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ರಗ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ರೆಚೊ....

ಅಂತರ್‍ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯೋಗ ದಿವಸಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲನ್

ಅಂತರ್‍ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯೋಗ ದಿವಸಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲನ್

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಅಂತರ್‍ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯೋಗ ದಿವಸಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಅಧಿಕೃತ್ ರೀತಿನ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ರಾಜ್‍ಪಥಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆನಿ ದೆಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.