ದೆಲ್ಲಿಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್; 20 ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್

Tuesday 8 May 2018 2:47pm
ದೆಲ್ಲಿಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್; 20 ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, 20 ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. 

ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಗಡ್ಗಡೊ-ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಜೋರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಚಂಡೀಘಡ್, ಉತ್ತರಾಖಾಂಡಾಂತ್’ಯಿ ಜೋರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಉತ್ತರಾಖಾಂಡಾಂತ್ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ದೊಗಾಂ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. 

ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ವಾದಾಳಾ ವರ್ವಿಂ ದೆಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ್ ಅಸ್ತ್’ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಕ್’ಯಿ ರಯ್ಲಾಚೊ ವೇಗ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್  15 ಕಿ.ಮಿ. ಉತ್ರುನ್ ವಚಾನಾಶೆಂ ರಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಪಾಯ್ಲೆಟಾಕ್ ಸುಚನ್ ದಿಲಾ. ವಾದಾಳ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 90ಚ್ಯಾ ವೆಗಾರ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ಮೆಟ್ರೋ ರಯ್ಲಾಚೊ ಸಂಚಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. 

ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಚಂಡೀಘಡ, ದೆಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣೀಪುರ್, ಮಿಜ಼ೊರಾಮ್, ತ್ರಿಪುರಾ, ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಸಿಕ್ಕಿಮ್, ಒಡಿಶಾ, ತೆಲಾಂಗಾಣ, ಉತ್ತರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳ್ ನಾಡ್ ಆನಿಂ ಕೇರಳ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲಾ. ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಆನಿಂ ಉತ್ತರಾಖಂಡಾಂತ್ ಜೋರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಮುನ್ಸುಚನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಬುದ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದರುನ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.