ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಥಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಜಿಪಿಎಸ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

Thursday 18 Jan 2018 6:14pm
ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಥಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಜಿಪಿಎಸ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಥಾವ್ನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆನಿಂ ಬಸ್ ಸವೆಂ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಟಂ(ಜೆಪಿಎಸ್) ಆನಿಂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್(ಆಪತ್ಕಾಲಿಕ್ ಕಾಲ್) ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲಾ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಅಪಾಯಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಪಯೋಗಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಆನಿಂ ಜಿಪಿಎಸ್‌ ಸಾಧನ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್ ಥೂಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಪಾಳಿನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆತಾಂ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಗಡ್ ದಿಲಾ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2018 ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ ಆನಿಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸವೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಾಧನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಹಾಮಾರ್ಗ್ ಆನಿಂ ಸಾಗಾಟ್ ಮಂತ್ರಿ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹಾಣೆಂ ಆಜ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲಾ.

ಆಟೋ ಸೊಡ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಬಸ್ ಆನಿಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲಾ.

ನಿರ್ಭಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ಸುರಕ್ಷತಾಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್‌ ಬಟನ್‌, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನಿಂ ಜಿಪಿಎಸ್‌ ಆಧರಿತ್ ವಾಹನಾಂಚೆ ನಿಶಾನ್ ಕಳ್ಚೆಂ ಉಪಕರಣ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಧನಾಂ ಬಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್'ಚ್ಚ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿನ್ ಸಾಂಗ್'ಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.