ಅಸಲೆ ಬುರ್ಖಾ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ಫತ್ವಾ

Friday 5 Jan 2018 9:26am
ಅಸಲೆ ಬುರ್ಖಾ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ಫತ್ವಾ
 

ಲಖನೌ : ಡಿಸೈನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆನಿಂ ಸ್ಲಿಮ್ ಫಿಟ್ ಬುರ್ಖಾ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಇಸ್ಲಾಮಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ದೇವ್ಬಂದ್ ಹಾಣಿಂ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾ. 

ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾಚೆ, ಶಯ್ಲಿಂಚೆ, ವಿನ್ಯಾಸಾಂಚೆ ಬುರ್ಖಾಂಕ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ. 

ಹಿಜಾಬಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆನಿಂ ಸ್ಲಿಮ್ ಫಿಟ್ ಬುರ್ಖಾ ಇಸ್ಲಾಮಾಂತ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ಬಂಧಿತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಫತ್ವಾಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.