ವಾರಂಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಉಜೊ; ದೋಗ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಮರಣ್, 400 ಜಣ್ ಬಚಾವ್

Tuesday 17 Oct 2017 8:20pm
ವಾರಂಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಉಜೊ; ದೋಗ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಮರಣ್, 400 ಜಣ್ ಬಚಾವ್
 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್: ತೆಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾರಂಗಲ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಸಂಭವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೋಗ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಉಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಟ್ ಧುಂವ್ರಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದುನ್ 45 ವರ್ಸಾಚೊ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್'ಸರ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂನಿ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ 190 ಪಿಡೇಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುಮಾರ್ 400 ಜಣಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕೆಲಾ. 

ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮಾಳಿಯೆಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಉಜೊ ಆನಿಂ ದಾಟ್ ಧುಂವರ್ ಉಬ್ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಾನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ 193 ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ 400 ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆನಿಂ ಸಹಾಯಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. 

ತೆಲಾಂಗಣ ಉಪ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಶ್ರೀಹರಿನ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ರಕ್ಷಣ್ ಆನಿಂ ಪರಿಹಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಚೆಂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪಳೆಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.