ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ'ಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

Saturday 7 Oct 2017 4:38pm
ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ'ಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ (ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.) ಆಡಳ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. 

ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರುಂಧತಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯಾಚೊ ವಾರೀಸ್'ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತರಿತ್ ಸೇವೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅರುಂಧತಿಚಿ ಕಾರ್ಯಾವ್ದಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಂಪ್ತಾ. 

ನೆಮ್ಣುಕ್ ಸಮಿತಿನ್ ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ತೋಬ್ರಾಚ್ಯಾ 7 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂಕ್ ಆನಿಂ ತರ್ಬೆತೆ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಧಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆದೇಶಾಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.