ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಖಬ್ರ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತಾ ಕುಶಿನ್’ಯೀ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ: ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್

Friday 22 Sep 2017 6:31pm
ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಖಬ್ರ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತಾ ಕುಶಿನ್’ಯೀ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ: ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್
 

ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಫಕತ್ ಖಬ್ರ್ಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ಲೊಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪೂರಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಚಿವ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಉಡುಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ತ ಟಿ.ವಿ.ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲ್ ಮಥುರಾಚ್ಯಾ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಚ್ಯಾ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ್ ತೀರ್ಥ್ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಆನಿ ಪೇಜಾವರ್ ಮಠಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ್ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ನಾಗಾನಂದ್ ವಾಸುದೇವ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಆದ್ಲೊ ಸಚಿವ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಎಮ್. ಎ. ಗಫೂರ್, ನಗರ್’ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮೃತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶ್ಯಾಮ್’ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಡ್ವಾ, ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಮುಖೆಲಿ ಉದಯ್’ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆದ್ಲೊ ಶಾಸಕ್ ರಘುಪತಿ ಭಟ್, ಗೋಪಾಲ್ ಭಂಡಾರಿ, ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್, ಉದ್ಯಮಿ ಜಗದೀಶ್ ಪೈ, ಭಿಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್’ಚೊ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್, ಲಯನೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಚಿ ಆದ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಲಯನೆಸ್ ನಿರುಪಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿಂ ಹೆರಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. 

ಲ್ಹಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ “ಮುದ್ದು ರಾಧೆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ” ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ವಿಜೇತ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 5 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ : ಪಯ್ಲೆಂ: ಅಂಶಿಕಾ; ದುಸ್ರೆಂ: ಆರೂಶ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ: ಅಕ್ಷಜ್

5 ಥಾವ್ನ್ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್: ಪಯ್ಲೆಂ: ಚೈತಾಲಿ; ದುಸ್ರೆಂ: ಅಧೀಶ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ: ಗೌತಮಿ.

ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಶಿರೂರ್ಚೊ ಪರಮ್ ಪೂಜ್ಯ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ್ ತೀರ್ಥ್ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್, ತಾಣಿಂ ಶುಭ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ವೇದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯುವ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ “ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ” ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ನಾಚ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್, “ನೃತ್ಯ ನೀಲಾಂಜನ” ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಿ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮುಕ್ತ ವಾಹಿನಿಂತ್ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 21 ಥಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕ್ತ ಟಿ.ವಿ.ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.