55 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ವಿತರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಹೊ ಸಿ.ಎಮ್.!

Thursday 28 Sep 2017 8:51pm
55 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ವಿತರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಹೊ ಸಿ.ಎಮ್.!
 

ರಾಯಪುರ್: ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಛತ್ತೀಸ್’ಗಡ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ರಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ 55 ಲಾಖ್ 80 ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ವಿತರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. 

ಸಿಂಗ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಛತ್ತೀಸ್’ಗಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎವೆಲ್ಯೂಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ವಿತರಣ್ ಕರುಂಕ್ 230 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. 2017-18 ಆನಿಂ 2018-19 ಭಿತರ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 50 ಲಾಖ್ 80 ಹಜಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ವಿತರಣ್ ಕರ್ಚಿ ಲಕ್ಷ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ 5.10 ಲಾಖ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವಾಂಟ್ತಲೆ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚೆ 40 ಲಾಖ್ 10 ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸುನ್ 5 ಲಾಖ್ 60 ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ನಗರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೆ ದುಬ್ಳೆ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಕ್ 1,128 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಆಸಾ. ಉರ್’ಲ್ಲೆ 4 ಲಾಖ್ 80 ಹಜಾರ್ ಫೋನಾಂ 2019-20 ವರ್ಸಾ ದಿತಲೆ. ಹಾಕಾ ಸುಮಾರ್ 102 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಲೊ. 

ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ಆನಿಂ ಮಾಹೆತ್ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಹಿಂ ಫೊನಾಂ ವಿತರಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.