ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

Thursday 21 Sep 2017 8:31pm
ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಸುರತ್ಕಲ್’ಚೆಂ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಮಹಾಮಾರ್ಗಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಫೊಂಡ್ಕುಲೆ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂನಿ ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಕೆ. ಟೋಲ್ ಗೇಟಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 21ವೆರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳಾ ಹಾಣೆಂ ಸುರತ್ಕಲ್’ಚೆಂ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಹಾಮಾರ್ಗಾಚೆ ನಿತ್-ನಿಯಮ್ ಪಾಳಿನಾಸ್ತಾನಾಂ ಶುಲ್ಕ್ ವಸೂಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್, ತೆಂ ಬಂದ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಗ್ರಹ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಮಹಾಮಾರ್ಗಾಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿರ್ ದುರಸ್ಥಿ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ವರಸ್ ಹೊ ಮಾರೊಗ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಸ್ತಿತೆರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವಸೂಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಂಕಾನ್ ಮಹಾಮಾರ್ಗಾ ಸವೆಂ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೊಯೀ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರಿಜಯ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾರ್ ವೀಜ್’ದಿವೆ, ಥಂಯ್-ಥಂಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಗೆ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಖಂಚ್ಯೆಯ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಶುಲ್ಕ್ ವಸೂಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಅಕ್ರಮ್ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಟೋಲ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಂದ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. 

ಪ್ರತಿಭಟನೆಂತ್ ಡಿ.ವೈ.ಎಫ್.ಐ. ಮುಖೆಲಿ – ಬಿ.ಕೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಝ್, ಸಂತೋಷ್ ಬಜಾಲ್, ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.