ಮುಂಬೈ: ಆರ್. ಕೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಉಜೊ

Sunday 17 Sep 2017 6:15pm
ಮುಂಬೈ: ಆರ್. ಕೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಉಜೊ
 

ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಆರ್. ಕೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಜೊ ಪೆಟುನ್, ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಟಿ.ವಿ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಚೆಂ ಸೆಟ್ ಹುಲ್ಪಾಲಾಂ. 

ಸ್ಟುಡಿಯೋಂತ್ ಸೋನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ' ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಸನ್-2' ಹಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಕ್ ಉಬಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟುನ್ ಸೆಟ್ ನಾಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಕೊಣಾಂಯ್ಕಿ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ನಾಂ. ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಾನಾ ಸೆಟ್ಟಾರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೋನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಿವಿಚ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

1948 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚೆಂಬುರಾಂತ್ ಆರ್. ಕೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಬ್ಯಾನರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಸಾತ್ - ಆಗ್, ಬರ್ಸಾತ್, ಆವಾರ, ಶ್ರೀ 420, ಜಿಸ್ ದೇಶ್ ಮೆ ಗಂಗಾ ಬೆಹ್ತೀ ಹೈ, ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಜೋಕರ್, ಬಾಬ್ಬಿ, ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ, ರಾಮ್ ತೇರಿ ಗಂಗಾ ಮೈಲಿ. 'ಆ ಅಬ್ ಲೌಟ್ ಚಲೇ..' ಹ್ಯಾ ಬ್ಯಾನರಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ 1988 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್, ರಣಧೀರ್ ಕಪೂರ್, ಹಾಣೆಂ ಸ್ಟುಡಿಯೋಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲಿ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.