ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಲುಟುನ್, 18 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಚೊರ್

Sunday 17 Sep 2017 6:10pm
ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಲುಟುನ್, 18 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಚೊರ್
 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಚೆಂ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಮೆಶಿನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಚೊರಾಂನಿ 18 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಚೊರ್ನ್, ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. 

ದುಶ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟರ್ ವಾಪರ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಲೋಕ್ ಘುಂವುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್.ಕ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ. 

ಬೊಟಾಂಚೆಂ ಅಚ್ಚ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಜ್ಞಾಂನಿ ಆನಿಂ ಉಪನಗರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕೆಲಾ. 

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.