ದಾವಣಗೆರೆ: ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ 26 ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Sunday 17 Sep 2017 5:43pm
ದಾವಣಗೆರೆ: ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ 26 ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ದಾವಣಗೆರೆ : ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಂಡಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ 26 ಬಕ್ರೆ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

ರಾಯದುರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಹಳದಪ್ಪ, ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ದುರುಗಪ್ಪ, ಹಾಲಪ್ಪ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಹಾಂಚೆ ಬಕ್ರೆ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತೀನ್ ಬಕ್ರೆ - ಅರ್ಜುನ, ಮಂಜು, ಅಂಜಿನಿ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗುರುಬಸವರಾಜ್ ಹಾಣೆಂ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಂಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.