ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್

Thursday 14 Sep 2017 8:13pm
ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಇಲಾಖಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲಾ.

ನಿರಂಜನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಶರತ್ (19) ಹಾಕಾ ದುಶ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಶರತಾಕ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ 50 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ದೀಶೆಂ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ. 

ಪುತಾನ್, ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವಿಡಿಯೋ ಧಾಡ್ನ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಶರತಾಚ್ಯಾ ಪೋಶಕಾಂನಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಶರತಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಆರೋಪಿಂಚಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲುನ್ ಆಸಾತ್. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.