ನವೊ ಗೃಹ್ ಸಚಿವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನೇಮಕ್

Friday 1 Sep 2017 2:36pm
ನವೊ ಗೃಹ್ ಸಚಿವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನೇಮಕ್
 

ಕೆ. ಪಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹಾಣೆಂ ರಾಜೀನಾಮೊ ದೀವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಗೃಹ್ ಸಚಿವ್ ಖಾತೊ, ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ್ ಆರ್. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹಾಕಾ ದಿಲೊ. 

ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಅರಣ್ಯ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ಸಚಿವ್ ಬಿ. ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಹಾಕಾ ಗೃಹ ಖಾತೊ ಲಾಭ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ತರ್’ಯೀ ಹೊ ಸ್ಥಾನ್ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. 

ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಕ್ ಗೃಹ ಖಾತೊ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸಾರಿಗೆ ಖಾತೊ ಸಚಿವ್ ಎಚ್. ಎಮ್. ರೇವಣ್ಣಾ ಹಾಕಾ ದಿಲಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಆರ್. ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ್ ಹಾಕಾ ಅಬಕಾರಿ ಆನಿ ಗೀತಾ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಕರ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಚೊ ಖಾತೊ ದಿಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.