ಐಸಿಸ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಚಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಖುನಿ

Wednesday 2 Aug 2017 6:45pm
ಐಸಿಸ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಚಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಖುನಿ
 

ತಿರುವನಂತಪುರ: ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಸೆರ್ವಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಕೇರಳಾಚೊ 23 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮರ್ವಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಯುವಕ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಧಾಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ಹೊಚ್ಚ್ ಸಂದೇಶ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಬಿ.ಸಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹ್ಮಾನ್ ಹಾಕಾಯೀ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಅಶ್ಫಕ್ ಮಜೀದ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಹೆಂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೇರಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 21 ಯುವಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಹೊಯೀ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ. 

ಮರ್ವಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ವಾ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಸಲಿಚ್ ಮಾಹೆತ್ ಹ್ಯಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಅಶ್ಫಕಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.