ಕುಮ್ಟಾ: ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Thursday 11 May 2017 9:31pm
ಕುಮ್ಟಾ: ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಹಳಿಯಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ – ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲೋಪಿಸ್ (19) ಆನಿಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬ್ರಗಾಂಜಾ (18) ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಅವ್ಘಡ್, ಮೇ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಕುಮ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹೆಡ್’ಬಂದರ್ ದರ್ಯಾವೆಳೆರ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

ದರ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, 5 ಭುರ್ಗೆ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂನಿ ವಚುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. 5 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ತೆಗಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೇ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆ ತರ್’ಯೀ, ಉರ್’ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಭುರ್ಗೆ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

ರಕ್ಷಣ್ ಸಿಬ್ಬಂದೆನ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ನ್ ಮೇ 11'ವೆರ್ ದೊಗೀ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಕುಮ್ಟಾ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಕೇಜ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಲೂರ್'ಚ್ಯಾ ಹೊಸುರ್...

ಪಟಾಕಿ ಫುಟುನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಟಾಕಿ ಫುಟುನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಟಾಕಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, ದೊಗಾಂ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಸೀಮ್ ಆನಿಂ...

ವೊಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ಜೊವ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೆಲಿಂ

ವೊಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ಜೊವ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೆಲಿಂ

ಟೊಪ್ ಲೋಡ್ ವೊಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ಜೊವ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ರೋಹಿಣಿ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಘಡ್ಲಾ. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಕ್ಷ ಆನಿಂ...

ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಮರಣ್

ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಎಂ.ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯೆ ದೋಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಬೈಕಾಚ್ಯೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಕೊಲೆಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಬೈಕಾರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಬೈಕಾರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಕಾಂಚ್ಯೆ ಪಿಶೆಂ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ವೆಗಾನ್ ವೆಚ್ಯೆ ಬೈಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ನ್ಹಯ್. ಚಡಾವತ್ ಸ್ಟಂಟ್ ತರ್ನಾಟೆ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಹುಬ್ಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಕರಾಚಿಂತ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 20 ಮೊರ್ಣಾಂ, 50 ವಯ್ರ್ ಜಖ್ಮಿ

ಕರಾಚಿಂತ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 20 ಮೊರ್ಣಾಂ, 50 ವಯ್ರ್ ಜಖ್ಮಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಬಂದರ್ ನಗರ್ ಕರಾಚಿಂತ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲ್ ಏಕ್, ರಾವೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ರೈಲಾಕ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ 20 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿಂ 50’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಕ್ಮಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್...

ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಪತಿ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಮನ್ ದುಕೊನ್ ಪತಿಣೆನ್ ಪತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ನಾಗ್ಲಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದಿವಾಳಿ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ರೇಖಾ ದೇವಿನ್ ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್...

ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ (ಇಂಗ್ಳೆ) ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ (ಇಂಗ್ಳೆ) ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಚೀನಾಂತ್ ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, 20 ಜಣ್ ಕಠೀಣ್ ಥರಾನ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಚಿಂಗ್ ಕ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಜಿನ್ ಸಂಗೌ ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಗೊನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೊ,...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಚಿ ಬಲಿ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಚಿ ಬಲಿ!

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಸೀಸ್ ಫಾಯರ್ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕರ್ನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಗಡಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ 7 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ದೋನ್ ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್...

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್’ಚ್ಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್’ಚ್ಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಗುರ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, 34 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಚೀರ್ನ್ ಚೀರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಎಮ್.ಜಿ.ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ,...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 55 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 55 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಂಡೇ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆ ಕಡೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾ ವರ್ವಿಂ 55 ಜಣ್ ಮೊರೊನ್, 600’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲ್ ಯಾಂಡೇ ಲಾಗ್ಸರ್ಚ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಪಾಟೆ ಚುಕೊನ್...

ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡೊನ್ 22 ಜಣ್ ಮೆಲೆ!

ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡೊನ್ 22 ಜಣ್ ಮೆಲೆ!

ಎಕಾ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಚಾಲಕಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಬಸ್ ಸಕ್ಲಾ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ 22 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ರಿಯಾಸಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 22 ಜಣ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ...

‘ಕರ್ವಾಚೌತಾ’ ದಿಸಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಜಾಲಿ ಹತ್ಯಾ!

‘ಕರ್ವಾಚೌತಾ’ ದಿಸಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಜಾಲಿ ಹತ್ಯಾ!

ಪತಿಕ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪತಿಣ್ಯೊ (ಹಿಂದೂ) ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ನ್ ಧ್ಯಾನಾಂತ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಮಾನ್ ವಿಹಾರಾಂತ್...

ಸ್ಟೇಶನಾ ಭಿತರ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಸ್ಟೇಶನಾ ಭಿತರ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಕೋಲಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಲೂರ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಾನ್, ಸ್ವತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲಾ. ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಮದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿವಾಲ್ವರಾನ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್...

ಮುಂಬಯ್ ಕಪ್ ಪೆರೆಡಾಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಮುಂಬಯ್ ಕಪ್ ಪೆರೆಡಾಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಕಪ್ ಪೆರೆಡ್ ಮುಂಬಯ್ ಕುಲಾಬಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೇಕರ್ ಚೆಂಬರ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತೆ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ (ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ) ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್. 8 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ್ ಇಂಜಿನಾಂ, 6 ಜಂಬೊ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್...

ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 23 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 23 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಒಡಿಶಾಚಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟಾ ವರ್ವಿಂ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 23 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. 1,200 ಬೆಡ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟಾ ವರ್ವಿಂ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ಯು...

ವಾರಣಾಸಿಂತ್ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ 25 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ವಾರಣಾಸಿಂತ್ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ 25 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾರಣಾಸಿಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ 24 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ 30’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಸಮಾಗಮ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್...

ಜೊರ್ಜಿಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!

ಜೊರ್ಜಿಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!

ಎಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೆ ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ತಾಂಚಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಜೊರ್ಜಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಝಾಕಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಾಚ್ಯಾಂನಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಘಡ್ಲಾಂ...

ರಾಮ್’ಲೀಲಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್!

ರಾಮ್’ಲೀಲಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್!

ರಾಜಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಿಕಾನೇರಾಂತ್ ರಾಮ್’ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಖಯ್ತಾನಾ, ಹನುಮಾನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್’ದಾರಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ 50 ಫಿಟಿ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಲೊ, ತೊ ಸಂತುಲನ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 50 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾಮ್’ಲೀಲಾ...

ಸಿ.ಪಿ.ಐ (ಎಂ) ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ!

ಸಿ.ಪಿ.ಐ (ಎಂ) ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ!

ಕಣ್ಣೂರು ಕೂತುಪರಂಬಂತ್ ಸಿ.ಪಿ.ಐ (ಎಂ) ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಮೋಹನ್ (50) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಖುನಿಯೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಒಮ್ನಿ ಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೋಂಡ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಮ್ಹಾರಕ್ ಆಯ್ದಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್...

ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಆನಿಂ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಮಧೆಂ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಆದ್ಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಮಂಡ್ಯ ಲಾಗ್ಸರ್ ಶ್ರೀರಂಗ್ ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಎಲೆಕೆರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಾಗಿಂ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ತಾಂತು ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿಂ ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಮರಣ್...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂಕ್ 339 ಜಣ್ ಬಲಿ!

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂಕ್ 339 ಜಣ್ ಬಲಿ!

ಹೈತಿ ದೇಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ’ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ 339 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಉಬ್ಲಾ. ದರ್ಯಾ ವೆಳೆಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂನಿ ವಾರ್ಯಾಚೊ ದಬಾವ್ ಕಠೀಣ್ ಆಸೊನ್ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. 230 ಕಿ.ಮೀ ವೆಗಾನ್...

ಬಾಂದಾಪ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಬಾಂದಾಪ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬಾಂದಾಪ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತೇಗ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬೆಳ್ಳಂದೂರ್ ಗೇಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಡೆಂ ಅನಾಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾರ್ಕೆ ನಾತ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂ...

ಕಾರ್ಕೊಳಾಂತ್ ಕಾರ್ ಆನಿಂ ಲೊರಿಯೆ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಆವಯ್ ಪೂತ್ ಬಲಿ!

ಕಾರ್ಕೊಳಾಂತ್ ಕಾರ್ ಆನಿಂ ಲೊರಿಯೆ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಆವಯ್ ಪೂತ್ ಬಲಿ!

ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೊ, ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆನಿಂ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ನಿಟ್ಟೆ ಲಾಗ್ಸರ್ ಲೆಮಿನಾ ಕ್ರೊಸಾಲಾಗಿಂ ಲೊರಿಯೆಕ್ ತಾಂಚೆಂ ನ್ಯಾನೊ ಕಾರ್...

ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಾನ್ ಪಿ.ಒ.ಕೆ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ 40 ಆತಕಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ!

ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಾನ್ ಪಿ.ಒ.ಕೆ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ 40 ಆತಕಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ!

ಉರಿಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆತಂಕಿನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲವ್ನ್ 18 ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಮಾಂಡೊ ಸೈನಿಕಾಂನಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ರಿಗೊನ್, ಆತಂಕಿಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆ ತಶೆಂ...

ದುಬಾವಾಚಿ ಬಲಿ

ದುಬಾವಾಚಿ ಬಲಿ

ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಂದನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ತ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್’ಪಣಾಚೊ ತಮಾಸೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಲಗ್ನಾಂ ಮೊಡ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೀವ್’ಯಿ ವ್ಹೆತಾತ್. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾವಣಗೆರೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ...

ಅಶಿಸ್ತೆ ವಿಶಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್’ಚ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಅಶಿಸ್ತೆ ವಿಶಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್’ಚ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಇತ್ಲೊ ಬದಲ್ಲಾಕೀ, ಆಯ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಬರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಧಿಕ್ಕಾರ್ಸಿತಾತ್. ಎಕ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೀವ್’ಯಿ ಕಾಡ್ತಾತ್. ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ನವಿ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ರಾಜ್’ಧಾನಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ...

ಚಲಿಯೆನ್ ಮೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಚಲಿಯೆನ್ ಮೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಂದ್ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮೊಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆಕ್ ವಚೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7 ವೊರಾರ್’ಶೆಂ ತೆಂ ಕ್ರೊಸ್ ರಿವರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂನಿ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಕಲ್’ಬುರ್ಗಿಂತ್ ಏಕ್ ಟ್ರಕ್ ಆನಿಂ ಕಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹಾಂಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ರಾಜ್’ಶೇಖರ್ ಆನಿಂ ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಲಾಡ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲಾಗಿಂ ಹೈವೆಚ್ಯೆರ್ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಆನಿಂ ದೋಗ್ ಜಣ್...

ಕ್ಷಣಾ ಭಿತರ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಕ್ಷಣಾ ಭಿತರ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬೈಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂತುಂಯೀ ಆತಾಂಚಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕಾ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪಾಕಾಟೆ ಫುಟ್’ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಹ್ಯೆ ತರ್ನಾಟೆ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾತ್. ತೆ ಜಾಣಾಂತ್ ಜಿವಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತರೀ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.