SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

Tuesday 28 Mar 2017 5:02pm
SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಮಾರ್ಚ್ 30 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳೆನ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸವಾಲಾಂ ಪತ್ರ್ ಆನಿಂ ಜಾಪಿ ಪತ್ರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟ್ತಲೆ. ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪಾರಾಂ 12.45 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚಿ ಆಯುಕ್ತ್, ಸೌಜನ್ಯ ಹಿಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ.

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ 2,770 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ 8,77,174 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್, ಪಾಠ್-ಪುಸ್ತಕ್, ಗಾಯ್ಡ್ ವರುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ನಿಗಾ ಘಟಕಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ 30 ಖಜಾನ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆನಿಂ 4 ಉಪ ಖಜಾನ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ತಾಲೆ.

ಕಸಲೆಂಚ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳೆನ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.