'ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್-2017': ಹೈಲೈಟ್ಸ್

Wednesday 15 Mar 2017 6:39pm
'ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್-2017': ಹೈಲೈಟ್ಸ್
 

2017-18'ವ್ಯಾ ಪಂಕ್ತಿಚ್ಯಾ 12'ವೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ'ನ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ನ್ 5'ವೆಂ ಆಯವ್ಯಯ್ ಲೊಕಾ ಹುಜಿರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮ್'ಗಿರಿಚೆಂ 'ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್' ಉಘಡ್ಲೆಂ. ವಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಗ್'ಚ್ಚ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮ್'ಗಿರಿಚೆಂ ವಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

ಯೋಜನಾಂ, ಸಾರ್ವ್'ಜನಿಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಸುಧಾರಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ನೋಟ್ ನಿಷೇಧಾಥಾವ್ನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ ತರೀ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕ್ ಒತ್ತು ದಿಲ್ಯಾ. ರಾಜ್ಯ್ ಮಹಾಮಾರ್ಗ್, ಔದ್ಯೋಗಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್. ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಗೌರವ್ ದೀಂವ್ನ್ ಯೋಜನಾಂ ಸುಧಾರಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ರಾಜ್ಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲಾ. ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ್ ಸಮಾನತಾ ನಿವಾರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ 1,86,561 ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಬಜೆಟ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದು ಬಜೆಟ್'ಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಂಶ್ ಪಳವ್ಯಾಂ.

* ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 'ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್' ಪರಿಂ ರಾಜ್ಯ್'ಚ್ಯಾ ತೀಸ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಕತ್ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ 'ಸವಿರುಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್'

* 'ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ' ಯೋಜನಾಚ್ಯಾ ಅಡಿರ್ ಎದೋಳ್ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ದೂದ್ ವಿತರಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ 5 ದೀಸ್ ದೂದ್ ವಿತರಣ್

* ಜೂನ್ 2017 ಥಾವ್ನ್ ಅಂಗನವಾಡಿಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ತಾಂತಿಯಾಂ ವಿತರಣ್

* ಕಾರವಾರ್, ಮಡಿಕೇರಿ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಾಂತ್ ನವೆಂ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್

* ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕ್ ಮೈಸೂರ್'ಚ್ಯಾ ಹಿಮ್ಮಾವಿಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ

* ಮಂಗ್ಳುರ್, ಮಡಿಕೇರಿ ತಶೆಂಚ್ ಗದಗಾಂತ್ ತಾರಾಂಗಣ್ (Planetarium) ಸ್ಥಾಪನಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ್

* ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸಂಚಾರ್ ದಾಟಾಯ್ ಸಮಸ್ಯಾ ನಿವಾರಣಾಕ್ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಮಾರ್ಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ 150 ಕಿಮೀ ಮಾರ್ಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕ್ 1455 ಕರೊಡ್

* ಪಾಂಚ್ ಲಾಖ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ್

* 'ಅನಿಲ ಭಾಗ್ಯ' ಯೋಜನ್ ಅಡಿರ್ ಲಾಭಾರ್ಥಿಂಕ್ 1600 ರುಪಯ್

* ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಯ್ಲೊ ಸಾಂಕೋವ್ ವಿಸ್ತರಣ್ ಆನಿಂ ಸಕಯ್ಲೊ ಸಾಂಕೋವ್ ಖಾತಿರ್ 88 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್

* ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಪದಕ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮ್, ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪದಕ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ 5 ಕರೊಡ್, ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ 3 ಕರೊಡ್, ಕಾಶ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ 2 ಕರೊಡ್

* ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಂತ್ 5 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಫಲ್ಹಾರ್, 10 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್

* ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಖಾತಿರ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಬಸ್ ಖರೀದ್ಣಿ. ಹಾಂತೂ 150 ಬಸ್ ವೀಜ್ ಚಾಲಿತ್. ಮೈಸೂರಾಕ್ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್.

* ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಥಾವ್ನ್ 2017-18 ಆವ್ದೆಂತ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷ್

* ಹೈ ಎಂಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್'ಚ್ಯಾ (ಎಕಾ ಲಾಖಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮೊಲಾಚ್ಯೊ) ಎಂ.ವಿ.ಟಿ 12 ಥಾವ್ನ್ 18 ಠಕ್ಕ್ಯಾಕ್ ಚಡಾವ್

* ಕರ್ನಾಟಕ್ ಬಜೆಟ್ ಆಕಾರ್ 1.86 ಲಾಕ್ ಕರೊಡ್

* ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂನಿ ಪ್ರವೇಶ್ ದರ್ ಗರಿಷ್ಠ್ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಗಡ್

* ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ 5080 ಕರೊಡ್ ಸಮರ್ಪಣ್

* ವೈನ್, ಬಿಯರ್, ವೈನ್ ವಯ್ಲೆ ವ್ಯಾಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಾಪ್

* 'ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ' ಯೋಜನ್ ಅಡಿರ್ 7 ಕಿಲೊ ತಾಂದುಳ್ ವಿತರಣ್ (ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ 5 ಕಿಲೊ ವಿತರಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ)

* ಚೆನ್ನೈ-ಬೆಂಗ್ಳುರ್-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಔದ್ಯೋಗಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರಾಕ್ 400 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್

* ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಶೌಚಾಲಯ್

* ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ಖಾಣ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ 'ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್' ಆರಂಭ್

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.