ಹುಸೇನ್ ನಾಗೋರಿ ಸವೆಂ 11 ಸಿಮಿ ಆತಾಂಕಿಂಕ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

Monday 27 Feb 2017 6:12pm
ಹುಸೇನ್ ನಾಗೋರಿ ಸವೆಂ 11 ಸಿಮಿ ಆತಾಂಕಿಂಕ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ
 

ಇಂದೋರ್: ದೇಶ್'ದ್ರೋಹ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಸಂಬಂಧಿ, ನಿಷೇಧಿತ್ ಸಿಮಿ (ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಸಫ್ದರ್ ಹುಸೇನ್ ನಾಗೋರಿ ಆನಿಂ ಇತರ್ 10 ಜಣಾಂಕ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್'ಚ್ಯಾ ಇಂದೋರ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. 2008'ವ್ಯಾಂತ್ ರಾಜ್'ದ್ರೋಹ್, ದೇಶ್'ದ್ರೋಹ್ ಆನಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಝುಜಾಖಾತಿರ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹುಸೇನ್ ಆನಿಂ ಇತರ್ 10 ಜಣಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾವಿಶಿಂ ಆಜ್ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಅತಿರಿಕ್ತ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಬಿ.ಕೆ ಪಲೋಡಾ ಹಾಣಿಂ ಹುಸೇನ್, ಅಮಿರ್ ಪರ್ವೆಜ್, ಶಾಬ್ಲಿ, ಖಮರುದ್ದೀನ್, ಶಾದುಲಿ, ಖಮ್ರಾನ್, ಅನ್ಸರ್, ಅಹಮದ್ ಬೇಗ್, ಯಾಸೀನ್ ಆನಿಂ ಮಜುರೋಜ್‍ ಹಾಂಕಾ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂಕಾ ಭಾರೀ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಂತ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.