ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಮರಣ್

Wednesday 23 Nov 2016 4:39am
ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಎಂ.ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯೆ ದೋಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಬೈಕಾಚ್ಯೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಕೊಲೆಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ವಿಷ್ಣು ನಾಯ್ಡು (19) ಆನಿಂ ಗುಣವಂತ ಸಾಯಿ (19) ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ 12.45 ವೆಳಾರ್ ಬೈಕಾಚ್ಯೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಡಿವೈಡರಾಕ್ ಆದ್ಳೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೆ. ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ಲೆ.

ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಶಿವ್ ನಗರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮುಕ್ಲೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.