ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾ ಸವೆಂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ

Wednesday 6 Jan 2016 10:54am
ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾ ಸವೆಂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ
 

ಪಠಾಣ್’ಕೋಟಾಂತ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಪಾಲಕ್ಕಾಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಗಾಂವ್ ಯೆಲಂಬೆಲಸರಿಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾಸವೆಂ ತಿರ್ಸಾಲಿ. ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ವಿಶೇಸ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಕೇರಳಾಕ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲಿ.

ನಿರಂಜನಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ದು:ಖಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾಕ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಾವ್’ಪೂರ್ಣ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ದೀವ್ನ್, ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಗೌರವ್ ದಿಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚೆಂ ದು:ಖ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಲೊ ಗೆಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಅಮರ್ ಉರ್ತಲೊ. 

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರಂಜನ್ ಭಟಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರಂಜನ್ ಭಟಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಖ್ಯಾತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್, ಹಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲಜೆನ್ ವ ಕಾಳ್ಜಾ ಕಾಂತವ್ಣೆನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ...

48 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾತಾ

48 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾತಾ

ಬರ್ಗಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಆಭಾವಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ಆನಿಕೀ 48 ಘಂಟೆ ರಾಕಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ 48 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಕೇರಳಾಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಲೊ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್...

ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಕೆಟ್

ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಕೆಟ್

ಆನ್’ಲೈನ್ ದ್ವಾರಿಂ ವೇಶ್ಯವಾಟಿಕಾಂಚೊ ದಂದೊ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕಿಸ್ ಆಫ್ ಲವ್’ ಆಯೋಜಕ್, ರಾಹುಲ್ ಪಶುಪಾಲನ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ರಶ್ಮಿ ನಾಯರ್ ಸವೆಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕೇರಳ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್’ಯೀ...

ಶೂಟಿಂಗಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿರೊಯಿನಿಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ದಿರೆಕ್ತೊರಾನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ!

ಶೂಟಿಂಗಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿರೊಯಿನಿಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ದಿರೆಕ್ತೊರಾನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ!

ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ತೆಂ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಲಾಂ. ನಾಯಕ್ ನಾಯಕಿಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ಪಡ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಘಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಕೇರಳಾಂತ್ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾತಾನಾ ಅಸಲಿಚ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾತ್ರ್...

ಕಣ್ಣೂರ್’ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ನಾಝಿಲ್, ಎಕಾಚ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 10 ವಿಕೆಟಿ ಕಾಡ್ತಾ!

ಕಣ್ಣೂರ್’ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ನಾಝಿಲ್, ಎಕಾಚ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 10 ವಿಕೆಟಿ ಕಾಡ್ತಾ!

ಖಂಚಾಯಿ ಬೌಲರಾನ್ ಎಕಾಚ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 10 ವಿಕೆಟಿ ಕಾಡ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾರಿಚ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಆನಿ ತ್ಯೆಂಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂನಿ. ಪುಣ್, ಪೋರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ 19 ವರ್ಸಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ 18 ವರ್ಸಾಂಚೊ ನಾಝಿಲ್...

ಮೊರ್ಣಾ ವಿದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಜಿವಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ!

ಮೊರ್ಣಾ ವಿದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಜಿವಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ!

ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಪಟಾಕಿ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್’ದಾರಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಹಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ಮೊರ್ಣಾ ವಿದಿ ಕರ್ನ್ ದು:ಖಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್....

ಹಸ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆಲ್ಫಿ! ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್

ಹಸ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆಲ್ಫಿ! ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್

ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಶಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಣೆಂಚ್. ಹಾತಾಂತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ಪಳೆಲ್ಲೆ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಸೆಲ್ಫಿ. ಮಾಗಿರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ಜಾತಾತ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ....

ಉದ್ಕಾಚಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಡಿಚೆ ಅಂಗಾಂಗ್!

ಉದ್ಕಾಚಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಡಿಚೆ ಅಂಗಾಂಗ್!

ಕಾಲ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಪಟಾಕಿ ಫುಟಯ್ತಾನಾ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾತಾನಾ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆ ಜೀವ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾವ್ನ್, ಆಂಗಾಂಗ್ ಥೊಡೆ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್....

ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್: 89 ಭಕ್ತ್ ಮೆಲೆ

ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್: 89 ಭಕ್ತ್ ಮೆಲೆ

ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲಾಂ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರವೂರ್ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 89 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭಕ್ತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ 300 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಸನ್ವಾರಾ ಮದ್ಯಾನೆರ್ ದೆಡಾ ವರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್....

ನಿವೃತ್ತ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಶೊಕ್ ಜಾತೊಲೊ

ನಿವೃತ್ತ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಶೊಕ್ ಜಾತೊಲೊ

ಶಿಕಾಪ್ ದಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ವ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹೆತಾನಾ, ಇನಾಮಾ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಇನಾಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಶೊಕ್ ಜಾತಲೊ. ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲಕ್ಕಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ....

ಭಿಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಕಡೆಂ ದುಡ್ವಾಚಿ ರಾಸ್’ಚ್ ಮೆಳ್ಳಿ!

ಭಿಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಕಡೆಂ ದುಡ್ವಾಚಿ ರಾಸ್’ಚ್ ಮೆಳ್ಳಿ!

ಅದೃಷ್ಟ್ ವ ನಶೀಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ 50 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟಿಚೆರ್ 1 ಕರೊಡ್ ಉಟ್’ಲ್ಲೊ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಆತಾಂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್...

ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೈಫೈ ಸರ್ವಿಸ್ ದಿತಾ ಅಟೊ ಚಾಲಕ್

ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೈಫೈ ಸರ್ವಿಸ್ ದಿತಾ ಅಟೊ ಚಾಲಕ್

ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವೈಫೈ ಸೆವಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚ್ಯಾ ಟ್ರೈನಿಂನ್’ಯೀ ವೈಫೈ ಸೆವಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಆತಾಂ ಎಕ್ಲೊ ಅಟೊ ಚಾಲಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೈಫೈ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಯ್ಲಾ. ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಅಲ್ಲೆಪ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಅಟೊ ಚಾಲಕ್....

ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಮನ್ ಕಡಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ !

ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಮನ್ ಕಡಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ !

ಹೆಂ ಏಕ್ ಹೃದಯ್ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಡಿತ್. ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಅಜೂನೀ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಘಡಿತಾಚಿ ಖಬರ್ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತರೀ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆ ತಸಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಕೇರಳಾಚೊ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್...

ಕೊನ್ವೆಂಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ

ಕೊನ್ವೆಂಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ

ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಡುಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಗಮೋನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್, ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಆಸೂನ್, ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ದುಬಾವಾಕ್ ಕಾರಣ್...

ಬೂದ್-ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಯುವತಿ

ಬೂದ್-ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಯುವತಿ

ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಘಂಟೆಭರ್ ಯುವಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಪಟ್ಟಾಂಗಾಂ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯುವತಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬೂದ್-ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ, ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಯುವತಿನ್ ಪೋಲಿಸಾಂ ವಿರೋಧ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೂನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾತ್? ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ಆಪ್ರೂಪಾಂತ್ಲೆಂ ಆಪ್ರೂಪ್ ಕಾಜಾರ್

ಆಪ್ರೂಪಾಂತ್ಲೆಂ ಆಪ್ರೂಪ್ ಕಾಜಾರ್

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಕಾಜಾರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಅಸಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ತಸಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆತುರಾಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರ್...

ಬೀಫ್ ಖಾತಾನಾ ಸೆಲ್ಫಿ: ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್!

ಬೀಫ್ ಖಾತಾನಾ ಸೆಲ್ಫಿ: ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್!

ಫಕತ್ತ್ ಬೀಫ್ ಖೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ದಾದ್ರಿಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕಡೆನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಬೀಫ್ ಖಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್’ಯೀ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೀಫ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ವ್ಯೆಕ್ತ್...

’ವಾಟೆ ವಯ್ಲೆ ಪೆಟೆ’ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ಶಾಜಿ!

’ವಾಟೆ ವಯ್ಲೆ ಪೆಟೆ’ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ಶಾಜಿ!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಟೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಟ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ ಚಡೊನ್’ಚ್ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಹ್ಯೆ ಪೆಟೆ, ಚಾಬೊನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತರೀ, ಸರ್ಕಾರ್ ಯಾ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್, ಹ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಹಾಕಾ...

ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಲೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಎಐಪಿಎಂಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಕ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ

ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಲೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಎಐಪಿಎಂಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಕ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಲೇಸ್ ಆನಿ ಕೋಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವರ್ದಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ (ಎಐಪಿಎಂಟಿ) ಹಾಚಿ ಪುನರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಲೇಸ್....

ಕೇರಳಾಂತ್ ಮ್ಯಾಗಿ ನಿಷೇಧ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್‍’ಯೀ ನಿಷೇಧ್ ಸಾಧ್ಯ್

ಕೇರಳಾಂತ್ ಮ್ಯಾಗಿ ನಿಷೇಧ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್‍’ಯೀ ನಿಷೇಧ್ ಸಾಧ್ಯ್

ನೆಸ್ಲೆ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಗಿಂತ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾಂತ್ ಶಿಸೆಂ ಅಂಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕೇರಳಾಂತ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಾಂಕ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲಾ. ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್‍’ಯೀ ಮ್ಯಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಾಂಕ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಆಹಾರ್ ಆನಿ....

ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ದುವೆಕ್’ಚ್ಚ್ ವಾಡಿಗಾರಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೆಂ!

ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ದುವೆಕ್’ಚ್ಚ್ ವಾಡಿಗಾರಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೆಂ!

ಇಡುಕ್ಕಿ: ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಡಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ದೊಶಿಂಕ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದುಖಾಭರಿತ್ ಘಡಿತ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ! ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಸಂಬಂದಿಂ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್....

ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್  ವಿಡಿಯೋ ಕಾಡ್ತಾಲೆ!

ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಡ್ತಾಲೆ!

ತಿರುವನಂತಪುರ್: ರೈಲಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೋಗ್ ಯುವಕ್, ತಿ ರಯ್ಲಾ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ಮರ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಚಿತ್ರಿತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನುಶ್ ಘಡಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಮ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮುತ್ತಾಂಬಲಮ್....

ಕೇರಳಾಚೊ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಸಾಂದೊ SIಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ತಾನಾ ಶಿರ್ಕಾಲೊ

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಕೇರಳ MPಚಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ?

ಮುನ್ನೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ತಾನಾ ಕೇರಳಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಸಾಂದೊ ಕೆ. ಸುಧಾಕರನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲಾ. ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ಲಾಯ್ಲಾ.

9000 ಲುಟ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ 21 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧರ್ಲೆಂ

9000 ಲುಟ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ 21 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧರ್ಲೆಂ!

21 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಅಪ್ರಾದಿ ಕೃತ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಾಲ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾ. ಮೂಲ್ಕಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಚೊ ಹಸನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೆಕ್ತಿ ಅಶೆಂ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲಾ.

ಏರ್ ಕೇರಳಾ ವಿಮಾನಾಂ ಉಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತೆಲಿಂ

ಏರ್ ಕೇರಳಾ ವಿಮಾನಾಂ ಉಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತೆಲಿಂ

ಕೇರಳ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಏರ್ ಕೇರಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಸುರ್ವಾತ್ಚೆ ಯೆವ್ಜಣೆರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಚ್ಚಿನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಜಮಾತೆರ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಜಾತೆಲಿ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.