ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್

Sunday 8 Nov 2015 11:01am
ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್
 

ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೂನ್, ಜೆಡಿಯು, ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ಸೆರ್ವುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಕುಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ. 155 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮಹಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ.

ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ್ ಸಬಾರ್ ಸೀಟಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಸುನ್, ಫಕತ್ತ್ 80 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾ. 243 ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಚುನಾವ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೊ. ಸರ್ಕಾರ್ ರಚೂಂಕ್ 122 ಸಿಟಾಂಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ಸಂಖೊ ಉತ್ರುನ್ ಮಹಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ್ ಚಡ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಚಡ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಬಿಹಾರ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿತೀಶಾನ್ ಆರ್’ಜೆಡಿಚ್ಯಾ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೈತ್ರಿ ಕೆಲ್ಲಿ, ಹೆಂ ಮೋದಿ ಆನಿ ನಿತೀಶ್ ಮದ್ಲೆಂ ಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿತಲೆಂ.

ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಎನ್’ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೋಡಿ ಬಿಹಾರಾಂತ್’ಯೀ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್, ದೆಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾಂವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಬಿಹಾರ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ಹಾಂಕಾಂ ಲಜ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಾ ವೆಳಾರ್ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಹಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ’ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಣೆಂ ಟೀಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಟ್ವೀಟ್...

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಆನಿಂ ಹಾಂತುಂ ನಟ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಹಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಖುದ್ಧ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ...

ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ವಿದೇಶ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲಾ. ಒಟ್ಟು 95 ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್...

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೊ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ತೊ ತೆಂ ಮುಂದರುನ್...

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಯೋಗ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ನಾಷ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾ. ‘ರಾಜಕಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ...

ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

ದೇಶಾಂತ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಮೋದಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಳೊ ದುಡು ಸಾಟೊ ಮಾರ್ನ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊ ಲಬಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಥರ್ಥರೆ ಸುಟ್’ಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್’ಯಿ ಕಾಳೊ ದುಡು ಧವೊ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂನಿ...

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಲೋಕ್’ಪ್ರಿಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಿನಾಕ್ ಆನಿಂ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಾಂ. ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಗೆಲಾ...

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್ ?!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್?!

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಫೊರ್ಮೇಶನ್ (ಆರ್.ಟಿ.ಐ.) ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ....

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ಗಾಂಧಿನಗರ: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ನೋಟ್ ಬದ್ಲಾವಾಚಿ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಯಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. 95 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಹಿಣೆಂ ಗುಜರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ...

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಕೇರಳಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿಸಾ ಮಲಪ್ಪುರಮಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಆನಿಂ ಕೊಲ್ಲಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿ ಬೇಸ್ ಮೂವ್’ಮೆಂಟಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಸ್ಫೋಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಹತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ...

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್!

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್!

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ. ’ಭೋವ್ ಸೋಭಿತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೆಣ್ಗಿ...

ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ವಿದೇಶಿ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ತಾಜ್ ಅಜೀಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಠಿಕಾ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಾ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸದಸ್ಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಭಿಗ್ಡಾಯ್ತಾ...

ಪೊಂಡಿಚೇರಿಚಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ನೇಮಕ್

ಪೊಂಡಿಚೇರಿಚಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ನೇಮಕ್

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ದಕ್ಷ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷೆ ತರ್ಫೆನ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಘರಾ ಬಸೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಆತಾಂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್...

ಕೇರಳಾಂತ್ ಇತಿಹಾಸ್ ರಚ್ಲೊ ಓ. ರಾಜ್’ಗೋಪಾಲಾನ್

ಕೇರಳಾಂತ್ ಇತಿಹಾಸ್ ರಚ್ಲೊ ಓ. ರಾಜ್’ಗೋಪಾಲಾನ್

ಕೇರಳ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ತರ್ಫೆನ್ ಉಬೊ ರಾವ್’ಲ್ಲೊ ಓ. ರಾಜ್’ಗೋಪಾಲ್, ಮೆಮೊಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. 86 ವರ್ಸಾಂಚಾ ರಾಜ್’ಗೋಪಾಲಾನ್ ಜಿಕೊನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ರಚ್ಲೊ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷೆಕ್ ಪ್ರವೇಶ್...

ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ್ ಮುಕಾರ್, ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಿಸ್ರಾಯ್ಲೆಂ

ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ್ ಮುಕಾರ್, ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಿಸ್ರಾಯ್ಲೆಂ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರ, ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ದಯಾ ದಾಖಂವ್ಚಾ ಬಿಜೆಪಿ ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ಉನ್ನಾವೊ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸದಸ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಹಾರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಅಮಾನವೀಯ್ ವರ್ತನ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್...

75 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್, ರಾಜಕಾರಣಿನ್ ಎಮ್.ಎ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯ್ಲಿ

75 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್, ರಾಜಕಾರಣಿನ್ ಎಮ್.ಎ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯ್ಲಿ

ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಧಾಂಬ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ಯೆತಾ, ಮಂತ್ರಿಯಿ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಆತಾತಾಂ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ರಿಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೋಬ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾಜಕಾರಣಿನ್....

ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್?

ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್?

ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯಚ್ಯಾ 16 ನಗರ್ ಪಾಲಿಕೆಂನಿ 17 ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ 9 ಜಾಗೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೆಚೊ ಗೌರವ್ ವಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ಖಾಲಿ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಚುನಾವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತು ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್....

ಆಖ್ರೇಕ್, ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ವಾಂಚ್ಲೊನಾ

ಆಖ್ರೇಕ್, ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ವಾಂಚ್ಲೊನಾ

ಉತ್ತರ್ ಖಂಡಾಂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್, ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚಾ ವೆಳಿಂ ಶಾಸಕ್ ಗಣೇಶ್ ಜೋಶಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಘೊಡೊ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಶೆವ್ಟಿಂ....

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ’ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ’ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪರತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ’ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಲೋಕ್ ಸಭೆಚೊ ಸದಸ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಚೆರ್....

ಮೋದಿಚಿ ಪಾಕ್ ಭೇಟ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ!? ರಹಸ್ಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ಮೋದಿಚಿ ಪಾಕ್ ಭೇಟ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ!? ರಹಸ್ಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ್ ಆಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾದ್ವಾರಿಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್, ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೋದಿನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್...

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್-ಗೀತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್-ಗೀತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ?

ಶೃಂಗ್ ಸಭೆಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ರಷ್ಯಾಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಥಾವ್ನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಗೀತ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಫರಾಮಸ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್...

ಸೊರೊ ನಿಷೇದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕ್ರಮ್: ಬಿಹಾರ್ ಅಬಕಾರಿ ಮಂತ್ರಿ

ಸೊರೊ ನಿಷೇದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕ್ರಮ್: ಬಿಹಾರ್ ಅಬಕಾರಿ ಮಂತ್ರಿ

ಸೊರೊ ನಿಷೇಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಿಹಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಹಾರ್’ಚ್ಯಾ ಅಬಕಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲಿಲ್ ಮಸ್ತಾನ್ ಹಾಣೆಂ...

ಮೋದಿ-ಅಬೆ ಭೇಟೆಂತ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್

ಮೋದಿ-ಅಬೆ ಭೇಟೆಂತ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್

ಸನ್ವಾರಾ ಜಪಾನಿಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಜ್ನೋ ಅಬೆ ಸಂಗಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೂನ್...

ಬ್ರಿಟನಾಕ್ ಉಬ್’ಲ್ಲೊ ಮೋದಿ

ಬ್ರಿಟನಾಕ್ ಉಬ್’ಲ್ಲೊ ಮೋದಿ

ವಿದೇಶ್ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಕಾಳ್ ಖರ್ಚಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನಿಂದೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರದಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ನ್, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ರಕ್ಷಣ್ ಸೆರ್ವುನ್ ಸಬಾರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲೆ ಕರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ದಿಸುನ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಫುಟ್ಲೆ ಫುಗಟ್ಯೊ: ಸತ್ ಜಾಲೆಂ ಅಮಿತ್ ಶಾ’ಚೆಂ ಉತಾರ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಫುಟ್ಲೆ ಫುಗಟ್ಯೊ: ಸತ್ ಜಾಲೆಂ ಅಮಿತ್ ಶಾ’ಚೆಂ ಉತಾರ್

ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾತಾನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂನಿ ಫುಗಟ್ಯೊ (ಪಟಾಕಿ) ಫುಟೊವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್, ’ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಫುಗಟ್ಯೊ ಫುಟ್ತಲ್ಯೊ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಸತ್...

ಬಿಹಾರಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್: ಲಾಲು ಘೋಷಣ್

ಬಿಹಾರಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್: ಲಾಲು ಘೋಷಣ್

ಬಿಹಾರ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಸೀಟ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜೆಡಿಯು ಮುಖೆಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ಮುಖೆಲಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಹಾಣೆಂ...

ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮೋದಿ ಚಾಲನ್

ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮೋದಿ ಚಾಲನ್

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಚಾಲನ್ ದಿಲಾಂ. ಎಕಾ ಕಡೆಂ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕಡೆಂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಭಾರತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣಿಂ’ ಸಯ್ತೀ ಮೊಕ್ಳಿಕ್...

"ಸಿಎಂ’ಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್ನ್ ಬೋಲ್ ಖೆಳ್ತಾಂವ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖೆಲಿಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್

"ಸಿಎಂ’ಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್ನ್ ಬೋಲ್ ಖೆಳ್ತಾಂವ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖೆಲಿಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ತಾಂಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ’ಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಿಫಾ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ದಿ. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್ನ್ ಬೋಲ್ ಖೆಳ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖೆಲಿಕ್ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಖೈದ್....

ಲಾಲು ವಿರುದ್ಧ್ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲ್

ಲಾಲು ವಿರುದ್ಧ್ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಶೆಂಚ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್ ಸಾಂಗಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ್ ಆಕ್ರೋಶಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮುಖೆಲಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧ್ ದೋನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ...

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಖಾತಿರ್ ನೇಮ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಖಾತಿರ್ ನೇಮ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆ ಖಾತಿರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಹಾಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನೇಮ್’ಚ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.