ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಎವರೆಸ್ಟ್ ಚಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಬಾಪುಯ್-ಧುವ್

ಎವರೆಸ್ಟ್ ಚಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಬಾಪುಯ್-ಧುವ್

ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮುಳಾಚಿಂ ಅಜಿತ್ ಬಜಾಜ್ (53) ಆನಿ ತಾಚಿ ಧುವ್ ದೀಯಾ ಬಜಾಜ್ (24) ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಉಬಾರಾಯೆಚೆಂ ಶಿಖರ್...

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ನವೊ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ನವೊ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ 24ವೊ ಮುಖೆಲ್’,ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾ. ವಿಧಾನ್ ಸೌಧಾಚ್ಯಾ ...

ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ. ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್: ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ವಿರೋಧ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್

ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ. ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್: ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ವಿರೋಧ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ.ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ...

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ: ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಬಸ್ ಸೆವಾ

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ: ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಬಸ್ ಸೆವಾ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮತ್’ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಬಸ್ಸಾಂ ...

ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತಾ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಬ್ ಸಾಂಕೊವ್

ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತಾ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಬ್ ಸಾಂಕೊವ್

ಬೊಗಿಬಿಲಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಭಾರತಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ರಸ್ತೊ ಆನಿ ರಯ್ಲಾಚೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಹಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ...

ರೈಲ್ವೆ ವೈ.ಫೈ. ವಾಪರ್ನ್ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೂಲಿ!

ರೈಲ್ವೆ ವೈ.ಫೈ. ವಾಪರ್ನ್ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೂಲಿ!

ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆಸುನ್, ತಾಕಾ ಫಾವೊ ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ...

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೊಕಲ್!

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೊಕಲ್!

ಮಂಡ್ಯ: ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ...

ಹೆಡ್‌’ಫೋನ್‌ ಘಾಲ್ನ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್; ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಮರಣ್

ಹೆಡ್‌’ಫೋನ್‌ ಘಾಲ್ನ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್; ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಮರಣ್

ಹೆಡ್’ಫೋನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕುನ್’ಚ್ ನಿದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶೊಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ...

ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 181 ಅಂಕ್ ಚಡ್ಣಿ

ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 181 ಅಂಕ್ ಚಡ್ಣಿ

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್’ಚ್ ಮುಂಬಯ್ ಶೇರ್ ಬಜಾರಾಚೆಂ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸಾನ್ 181 ಅಂಕಾಂಚಿ ಚಡ್ಣಿ ದೆಖ್ಲ್ಯಾ. ಸೊಮಾರಾಚ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್....

ಸಮಾನ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಾಪುಯ್-ಪೂತ್

ಸಮಾನ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಾಪುಯ್-ಪೂತ್

ಒಡಿಶಾಚ್ಯಾ ಬಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪುಯ್-ಪುತಾನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಶನ್ ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ ಸಮಾನ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್...

ದೆಲ್ಲಿಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್; 20 ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್

ದೆಲ್ಲಿಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್; 20 ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್

ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, 20 ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಗಡ್ಗಡೊ-ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ...

ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಕ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಸುರು: ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್

ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಕ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಸುರು: ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಕ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಆಜ್ (ಮಾಯ್ 2) ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾತ್, ಪುಣ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂನಿ ಕ್ಲಾಶಿಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಿಮೆಚಿ ರಜಾ ....

ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಡಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘೊವಾಚಿ ಖುನಿ

ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಡಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘೊವಾಚಿ ಖುನಿ

ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಡಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟಾಂತ್ ....

ಸ್ತ್ರೀ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ಸ್ತ್ರೀ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊರ್ನ್ ಫೆರ್ರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರಿಯೋಯಿ ಕಾಮ್ ....

ಬಜೆಟ್ 2018: ಖಂಯ್ಚೆ ಮ್ಹಾರಗ್? ಖಂಯ್ಚೆ ಸವಾಯ್?

ಬಜೆಟ್ 2018: ಖಂಯ್ಚೆ ಮ್ಹಾರಗ್? ಖಂಯ್ಚೆ ಸವಾಯ್?

2018-19ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಬಜೆಟ್ ಆಜ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಸಚಿವ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಾಣೆಂ ಸಂಸದಾಂತ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಬಜೆಟಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ? ಆಮಿಂ ಸದಾಂ ವಾಪರ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ಚಡ್ತಾ ವಾ ದೆಂವ್ತಾ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ …

ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಥಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಜಿಪಿಎಸ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಥಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಜಿಪಿಎಸ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಥಾವ್ನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆನಿಂ ಬಸ್ ಸವೆಂ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಟಂ(ಜೆಪಿಎಸ್) ಆನಿಂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್(ಆಪತ್ಕಾಲಿಕ್ ಕಾಲ್) ಖಡ್ಡಾಯ್...

ಎಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫಾಕ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!

ಎಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫಾಕ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!

ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾತ್ತೊ ದೃಡೀಕರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟಾಂನಿ ವಿಳಾಸ್ ....

ತುಮಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಭಾರತ್ ದುರ್ಬಳ್ ನ್ಹಯ್: ಭಾರತೀಯ್ ಸೇನಾ

ತುಮಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಭಾರತ್ ದುರ್ಬಳ್ ನ್ಹಯ್: ಭಾರತೀಯ್ ಸೇನಾ

ಚೀನಾ ಪ್ರಭಾವ್’ಶಾಲಿ ದೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಭಾರತ್ ದುರ್ಬಳ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಚೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಡಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೇನೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್.....

ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಣಾಚೆಂ ನವೆ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಣಾಚೆಂ ನವೆ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

2,000, 500, 200, 50 ರುಪ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನವೆ ನೋಟ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಣಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೊಟಾಂನಿ ಮಧೆಂ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಸೂರ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ...

ವೆಗಿಂಚ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮಾಂತ್ ಲಾಭ್ತಾತ್ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

ವೆಗಿಂಚ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮಾಂತ್ ಲಾಭ್ತಾತ್ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

ಸುಟ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ ನಿವಾರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚಿಂ ನೊಟಾಂ ಮೆಳಾಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮಾಂನಿ ಭರ್ತಿ ...

ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ 11 ಜಣಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್; 25 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್

ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ 11 ಜಣಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್; 25 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್

ಅಫ್ಘಾನ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಕಾಬೂಲ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ 11 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವುನ್, 25ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್....

ಅಸಲೆ ಬುರ್ಖಾ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ಫತ್ವಾ

ಅಸಲೆ ಬುರ್ಖಾ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ಫತ್ವಾ

ಡಿಸೈನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆನಿಂ ಸ್ಲಿಮ್ ಫಿಟ್ ಬುರ್ಖಾ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಇಸ್ಲಾಮಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ದೇವ್ಬಂದ್ ಹಾಣಿಂ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾ. ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾಚೆ, ಶಯ್ಲಿಂಚೆ....

ಜನೆರ್ 7ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥಾಚಿ ಭೇಟ್

ಜನೆರ್ 7ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥಾಚಿ ಭೇಟ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೊ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ 2018ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ್’ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೊ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ....

ಒನ್ ಲೈನ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್

ಒನ್ ಲೈನ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಇ-ಕೊಮರ್ಸ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖರೀದಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್’ಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ಅಸಲ್ಯಾಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚೆಂ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ....

2,000 ರುಪಯ್  ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್  ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಶುಲ್ಕ್ ನಾಂ

2,000 ರುಪಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಶುಲ್ಕ್ ನಾಂ

2,000 ರುಪಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಭೀಮ್ ಎಪ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಪಾವ್ತೆಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಂಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಶುಲ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲಾ....

ಬಸ್ ರಾವಯ್’ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾನ್  ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆಂ ಬೊಟ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ!

ಬಸ್ ರಾವಯ್’ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆಂ ಬೊಟ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ!

ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸ್ ರಾವಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಎಕಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾನ್, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆಂ ಬೊಟ್ ಚಾಬ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೊಸಪೇಟೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ....

“ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ; ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ”: ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

“ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ; ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ”: ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

“ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ. ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಂ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂ ...

'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ 'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. 2004 ಥಾವ್ನ್ 2014ಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ...

ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಉಗ್ತಡಾಕ್!

ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಉಗ್ತಡಾಕ್!

ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯಾಚಿ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಚಿವ್ ಪಿಯುಶ್ ಗೋಯಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖೊ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ....

ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಸೊರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ನಿಷೇಧ್ ಜಾರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಹಾರಾಂತ್, ಸೊರೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದೊಗಾಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿನಿಂ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ....

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.