ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

'ಮ್ಹಾಕಾ ದಯಾಮರಣ್ ದಿಯಾ': ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಹಂತಕಾಚಿ ಮನವಿ

'ಮ್ಹಾಕಾ ದಯಾಮರಣ್ ದಿಯಾ': ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಹಂತಕಾಚಿ ಮನವಿ

26 ವರ್ಸಾಂ ಜೈಲಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆ.ಪಿ. ರೊಬರ್ಟ್ ಪಯಾಸ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಯಾ ಮರಣ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಮಿಳ್ ನಾಡು ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿಕ್ ಚೀಟ್ ಬರಯ್ಲಾ. ಪುಜಲ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊ 47...

ಮಯ್ಸೂರಾಂತ್ ’ಐಫಲ್ ಟವರ್’

ಮಯ್ಸೂರಾಂತ್ ’ಐಫಲ್ ಟವರ್’

ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ನಾಂವಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಐಫಲ್ ಟವರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪ್ಯಾರಿಸಾಕ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ನಗರ್ ಮಯ್ಸುರಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಐಫಲ್ ಟವರ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮಯ್ದಾನಾಂತ್ ದಸರಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆವರಣಾಂತ್ ಐಫಲ್ ಟವರ್...

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಬೈಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಶ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆಂಜನಪದವುಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲಾ. ಪೊಳಲಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ...

ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಮುತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಗಂಭೀರ್ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಮುತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಗಂಭೀರ್ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಮುತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಫರಿದಾಬಾದಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಯಮುನಾ ನಗರಾಚೆಂ ಪಾರುಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೀತಾ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸನ್ನಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಕಾ...

ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಲ್ ಔಟ್

ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಲ್ ಔಟ್

ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಆತಂಕ್'ವಾದಿ ವಿರೋಧ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಭಾರತಾಚಿ ಸೇನಾ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆತಂಕ್'ವಾದಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಸುರು ಕೆಲಾ. ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 258 ಆತಂಕ್'ವಾದಿಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಫೌಜಿನ್ ತಯಾರ್...

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿ

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿ

ಜುಲಾಯ್ 1 ತಾರಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಸರಕ್ ಆನಿಂ ಸೆವಾ ತಿರ್ವೊ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರಚಾರಾಕ್ 40 ಸೆಕುಂಡಾಂಚೊ ವಿಡಿಯೊ...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚೋರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘರ್ಚ್ಯೆ ಕರಂದಾಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ರಯ್ಲಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ದೀವ್ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಮಣಿಕಂಠ ಗುತ್ತಕಲ್, ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ...

ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲಿ ನಟಿ'ಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್

ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲಿ ನಟಿ'ಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್

ಭೋಜ್’ಪುರಿ ನಟಿ ಅಂಜಲಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ (29), ಹಿಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಫಾಶಿ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಲಾಭ್’ಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ತಿಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹಿ ನಟಿ ಡಿ.ಎನ್. ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ...

ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಮಾಹೆತ್

ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಮಾಹೆತ್

ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ಫಳ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಭಾರತೀಯಾಂನಿ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ...

ಸೊರ್ಪಾನ್ ಚಾಬುನ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್

ಸೊರ್ಪಾನ್ ಚಾಬುನ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್

ಸೊರ್ಪಾನ್ ಚಾಬುನ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಎಮ್.ಆರ್.ಪಾಳ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾ. ಸಹನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಘರಾಂತ್ ನಿದುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್...

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ – ದಸಂಬರ್ 31 ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ – ದಸಂಬರ್ 31 ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಅಶೆಂ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್...

ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ 1.12 ರುಪಯ್ ಆನಿಂ ಡೀಸೆಲಾಕ್ 1.24 ರುಪಯ್ ಉಣೆಂ

ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ 1.12 ರುಪಯ್ ಆನಿಂ ಡೀಸೆಲಾಕ್ 1.24 ರುಪಯ್ ಉಣೆಂ

ಆಜ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಟ್ರೊಲಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ 1.12 ರುಪಯ್ ಆನಿಂ ಡಿಸೆಲಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ 1.24 ರುಪಯ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಜೂನ್ 16 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂಚ್ ಪೆಟ್ರೊಲಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್...

ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ. ಥಾವ್ನ್ 27 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ದಂಡ್

ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ. ಥಾವ್ನ್ 27 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ದಂಡ್

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ರೋಸ್ ಅವೆನ್ಯೂಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಅನಧಿಕೃತ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ದೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ (ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.) ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ...

’ಲೀವ್-ಇನ್ ಟುಗೆದರ್’ ಹಾಚಿ ನೀಜ್ ಕಾಣಿ

’ಲೀವ್-ಇನ್ ಟುಗೆದರ್’ ಹಾಚಿ ನೀಜ್ ಕಾಣಿ

“ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರೇಮಿ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ” ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ರೂಪದರ್ಶಿನ್ ಸದಾಶಿವನಗರಾಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುರಾಂತ್ ಸತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಯುವಕಾನ್ ಉಲ್ಟಾ ದೂರ್ ದಿಲಾ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ...

ರಾಜಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ISI ಏಜೆಂಟಾಂಚೆಂ ಬಂಧನ್

ರಾಜಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ISI ಏಜೆಂಟಾಂಚೆಂ ಬಂಧನ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಗೂಡಾಚಾರಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ (ಐ.ಎಸ್.ಐ) ಚ್ಯಾರ್ ಏಜೆಂಟಾಂಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಾಚ್ಯಾ ಜೈಸಲ್ಮೇರಾಂತ್ ಆಜ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ. ಬಂಧೆಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ತಾಂಚಿ ತನ್ಖೀ ಕರ್ನ್ ಜೋಧ್’ಪುರಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಾಡ್ನ್...

ಹಾಸನ: ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಯ್ತಾಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಹಾಸನ: ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಯ್ತಾಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್'ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ರುಕಾಕ್ ಫಾಶಿ ಘೆವ್ನ್ ರಯ್ತಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅರಕಲಗೂಡ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಹೆಣ್ಣೂರು ಕೊಂಗಳಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾ. ಕಾಳಯ್ಯ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ...

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಲೇಡಿ ಕೊನ್ಸ್’ಟೇಬಲ್ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಲೇಡಿ ಕೊನ್ಸ್’ಟೇಬಲ್ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಂಚ್ಯಾ ಉಪದ್ರಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಎಕಾ ಲೇಡಿ ಕೊನ್ಸ್’ಟೇಬಲಾನ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್’ಚ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. 23 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಅಮನ್’ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಹಿಣೆಂ ಲುಧಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಿಧಾನ್...

ಜುಲಾಯ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಸಿ.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ.

ಜುಲಾಯ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಸಿ.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ.

ಜುಲಾಯ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಲೆಕಾಂಪತ್ರಾ ಮಾಹೆತ್ (ಐ.ಟಿ.ಆರ್.) ದೀಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಸಂಖೊ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ತಿರ್ವ್ಯಾ ಮಂಡಳಿನ್ (ಸಿ.ಬಿ.ಡಿ.ಟಿ.) ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್...

ಗಾಂಡಿಂತ್ ಭಾಂಗಾರ್?!

ಗಾಂಡಿಂತ್ ಭಾಂಗಾರ್?!

ಗಾಂಡಿಂತ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ಚೊರಿಯಾಂ ವರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾಕೀ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಭಾಂಗಾರಾಕ್ ಉಣೆಂ ಮೊಲ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್,...

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರಾಂ ಬಸೊವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆನಿಂ ತಾಲೂಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ...

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಪಟಾಕಿ ಅವ್ಘಡ್: 25 ವಯ್ರ್ ಜಣಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಪಟಾಕಿ ಅವ್ಘಡ್: 25 ವಯ್ರ್ ಜಣಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ಬಾಲ್’ಘಾಟ್’ಚ್ಯಾ ಖಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಎಕಾ ಪಟಾಕಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 25 ವಯ್ರ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ವಾಹೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ವರ್ಸಿ...

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಕ್ ಮೊಬೈಲಾರ್ ’ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್’ ದಾಕೊಂವ್ಚೊ ಶಿಕ್ಷಕ್?!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಕ್ ಮೊಬೈಲಾರ್ ’ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್’ ದಾಕೊಂವ್ಚೊ ಶಿಕ್ಷಕ್?!

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಲಂಕೇನಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಕಾಮುಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ದೇವ್’ರಾಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಕ್ ಮೊಬೈಲಾರ್ ವಿಣ್ಗಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಆನಿಂ ವಿಡಿಯೊ ದಾಕಯ್ತಲೊ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಾಟ್’ಭುಂಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್...

ಚಿಯರ್ಸ್ ಕೇರಳ!

ಚಿಯರ್ಸ್ ಕೇರಳ!

ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ಸೊರೊ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಹತ್ವಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ಸೊರೊ ವಿಕುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸೊರೊ ವಿಕಿನಾಸ್ತಾನಾ...

ರಯ್ತಾಂಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಫೈರಿಂಗ್: 6 ಮರಣ್

ರಯ್ತಾಂಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಫೈರಿಂಗ್: 6 ಮರಣ್

ಆಪ್ಲಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಪೂರ್ಣ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಯ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೇಗ್ ರಯ್ತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಶೆಂಬರಾಂನಿ ರಯ್ತ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಮಂಡ್ಸಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್...

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

10ವಿ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 10,000 ರುಪಯ್!

10ವಿ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 10,000 ರುಪಯ್!

10ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೊ ಹಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿರ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಲಾಭ್ತಲೆ. ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್'ಪಣಾಚ್ಯಾ...

ನೋಟ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಶಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ: ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

ನೋಟ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಶಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ: ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

ನೋಟ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಶಾಚ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಧಖೊ ಬಸ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾಂ. ಕೊಂಗ್ರಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ...

ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೇಫ್: ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ

ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೇಫ್: ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಜರ್ ಆಡಳ್ತೆ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಿಂನಿ ಉಣ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್...

ಪರ್ನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಳಾರಾ, ನವಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಘರಾ?!

ಪರ್ನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಳಾರಾ, ನವಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಘರಾ?!

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ವೇಣೂರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ದೋತ್-ದೆಣೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ...

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್!

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್!

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಭತ್ತೊ ಚಡೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವೇತನ್ ಆಯೋಗ್ ಸಮಿತಿ ರಚ್ಲ್ಯಾ. ನಿವೃತ್ತ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ಎಮ್. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.