ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

“ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ; ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ”: ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

“ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ; ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ”: ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

“ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ. ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಂ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂ ...

'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ 'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. 2004 ಥಾವ್ನ್ 2014ಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ...

ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಉಗ್ತಡಾಕ್!

ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಉಗ್ತಡಾಕ್!

ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯಾಚಿ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಚಿವ್ ಪಿಯುಶ್ ಗೋಯಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖೊ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ....

ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಸೊರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ನಿಷೇಧ್ ಜಾರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಹಾರಾಂತ್, ಸೊರೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದೊಗಾಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿನಿಂ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ....

ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂತ್ ’ಖಿಚಡಿ’

ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂತ್ ’ಖಿಚಡಿ’

ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಭವನಾಂತ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಚೆಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಣೆಂ 50 ಸ್ವಯಂ ಸೆವಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ....

ಸಿ. ರಾಣಿ ಮಾರಿಯಾಕ್ ವ್ಯಾಟಿಕನಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಭಾಗೆವಂತ್’ ಮಾನ್

ಸಿ. ರಾಣಿ ಮಾರಿಯಾಕ್ ವ್ಯಾಟಿಕನಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಭಾಗೆವಂತ್’ ಮಾನ್

1995 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಸುಪಾರಿ ಹಂತಕಾನ್ 50 ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರಿ ಖೊಂಚುನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾ ಮುಳಾಚಿ ಸಿ. ರಾಣಿ ಮರಿಯಾ ವಟ್ಟಾಲಿ ಹಿಕಾ ...

ರಿಲಾಯನ್ಸ್: ದಸಂಬ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ನಾಂ

ರಿಲಾಯನ್ಸ್: ದಸಂಬ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ನಾಂ

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ದಸಂಬ್ರ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ಸೆವಾ ಲಾಭ್ಚಿನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ....

ಸರ್ವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸರ್ವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಂಠೀರವ ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 62ವ್ಯಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್, ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ್ ಚಡಾಜಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ....

ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್, ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್

ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್, ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್

ರಯ್ಲಾಂನಿ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ್ ಆನಿಂ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಜೀವ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ದರ್ಜ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಆತಾಂ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್ ಆನಿಂ ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್’ಯೀ....

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚೆಂ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್: 15 ಮರಣ್, 100 ವಯ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚೆಂ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್: 15 ಮರಣ್, 100 ವಯ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚ್ಯಾ ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಉಂಚಾಹರ್ ಘಟಕಾಂತ್ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ 15 ಕಾಮೆಲಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್....

ಹರ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಚಡಾವ್!?

ಹರ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಚಡಾವ್!?

ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಹರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಾರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಚಡ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 495.69 ರುಪಯ್ ಜಾಲಾ.....

ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಪವರ್’ಮ್ಯಾನ್!

ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಪವರ್’ಮ್ಯಾನ್!

ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೊ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ’ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಜಾತಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆಂ ....

ವಿಮಾನಾಂನಿ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ನಿಷೇಧ್!?

ವಿಮಾನಾಂನಿ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ನಿಷೇಧ್!?

ವಿಮಾನ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಸಾಧನಾಂ ನಿಷೇಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ...

ನೋಟ್ ರದ್ದ್: ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್‍ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಆಚರಣ್

ನೋಟ್ ರದ್ದ್: ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್‍ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಆಚರಣ್

ವ್ಹಡ್ ಮೊಲಾಚೆ ನೋಟ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ನ್ ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ತೊ ದೀಸ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ....

ಸಪ್ತಂಬ್ರಾಂತ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜಮೊ

ಸಪ್ತಂಬ್ರಾಂತ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜಮೊ

ಸಪ್ತಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 42.91 ಲಾಖ್ ಉದ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಡ್ವಾ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ....

ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನ್ ಆರಂಭ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971

ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನ್ ಆರಂಭ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನೆಕ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಅಕ್ತೋಬ್ರ್ 23-25 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971 ಮೊಲ್ ಠರಾಯ್ಲಾ....

ನಗದ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಐ.ಡಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ನಗದ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಐ.ಡಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ದುಡ್ವಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂನಿ 50,000 ರುಪ್ಯಾಂ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂಕ್ ವಳ್ಕೆ ಚಿಟಿಚಿ ಪರಿಶೀಲನ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ....

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಗ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ?

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಗ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ?

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೆಂ ನಗದ್ ಐವಜ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ದುಡ್ವಾ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ದವರ್ಲಾ....

ಕಾರ್ವಾರ್: 8.50 ಗೇಣ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಸಿಸರ್

ಕಾರ್ವಾರ್: 8.50 ಗೇಣ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಸಿಸರ್

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸೀಬರ್ಡ್ ನೌಕಾಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಮತ್ ದರ್ಯಾತಡಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಎಕಾ ಕಂಪೌಂಡಾ ಕುಶಿನ್ ಸೊಮಾರಾ ಏಕ್ ಸಿಸರ್ ದಿಸುನ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿ.....

ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತೆಕ್ ಗೌರವ್; ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್

ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತೆಕ್ ಗೌರವ್; ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್

ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತೆಕ್ ಉಬೆ ರಾವಾಜಯ್ ವಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ....

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್’: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್’: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಆನಿಂ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಕ್ರಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ದೆಶಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ....

ಘರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಕಾನೂನ್

ಘರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಕಾನೂನ್

ಘರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಮಾನ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್ ಆನಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಲಾಭೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ....

"ಶಿವಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಶಹಜಹಾನಾನ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ": ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂಸದ್ ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್

"ಶಿವಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಶಹಜಹಾನಾನ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ": ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂಸದ್ ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಏಕ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ಮ್ಹಣ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂಸದ್ ಸಂಗೀತ್ ಸೋಮ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ರಿತಿಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ...

ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.  ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂನಿ ಕೈಲಾಸ್’ನಗರಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್, ರವೀಂದರ್ ಗೋಸೈನ್ ....

ಕುಮಟಾ: ಬರ್ಗಿಂತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಕ್ಕಿ, ಲೋಕ್ ಆಕಾಂತಾಂತ್

ಕುಮಟಾ: ಬರ್ಗಿಂತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಕ್ಕಿ, ಲೋಕ್ ಆಕಾಂತಾಂತ್

ಕುಮಟಾ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಗಿಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮ್ಹಾಮಾರ್ಗ್ 66 ಹಾಚೆರ್ ಗ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲೊರಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಾಲಕ್ ಘಾಯೆಲಾ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಲ್ಟಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಕಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲೋಕ್ ಭಿಯೆಲೊ....

ಫೊರಿನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ 11 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚೊ ಯುವಕ್

ಫೊರಿನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ 11 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚೊ ಯುವಕ್

ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ದಾಕೊವ್ನ್ ಎಕಾ ಯುವಕಾಕ್, ಎಕಾ ವಿದೇಶಿ ಯುವತಿನ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ....

ವಾರಂಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಉಜೊ; ದೋಗ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಮರಣ್, 400 ಜಣ್ ಬಚಾವ್

ವಾರಂಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಉಜೊ; ದೋಗ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಮರಣ್, 400 ಜಣ್ ಬಚಾವ್

ತೆಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾರಂಗಲ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಸಂಭವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೋಗ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಉಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ...

“ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾಲಾ”

“ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾಲಾ”

ಉಸ್ವಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಪೋಲೊ ಸುಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ 4 ದೀಸ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ತಿಚೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಖರ್ಚ್ ಭರುಂಕ್ ....

ಆಮ್ಚೆಂ ಝುಜ್ ಆರುಷಿ ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ನ್ಹಯ್: ತಲ್ವಾರ್ ಕುಟಮ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಝುಜ್ ಆರುಷಿ ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ನ್ಹಯ್: ತಲ್ವಾರ್ ಕುಟಮ್

2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ಆರುಷಿ ಆನಿಂ ನೇಪಾಳ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ಹೇಮರಾಜ್ ಬಂಜಡೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ರಾಜೇಶ್ ಆನಿಂ ನುಪುರ್ ತಲ್ವಾರ್ ಜೊಡ್ಯಾಕ್....

ಆಯುರ್ವೇದಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ’ಆರೋಗ್ಯ್ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಆಯುರ್ವೇದಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ’ಆರೋಗ್ಯ್ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಆಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಆಯುರ್ವೇದ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದೇಶಾಕ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆಯುರ್ವೇದ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.