ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಬಿಬೇಕ್ ಮುಖೆಲಿ

ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಬಿಬೇಕ್ ಮುಖೆಲಿ

ನೋಟ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ. ...

ಹರ್ ಘರಾಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ್; ಸೌಭಾಗ್ಯ್ ಯೋಜನ್!

ಹರ್ ಘರಾಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ್; ಸೌಭಾಗ್ಯ್ ಯೋಜನ್!

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ’ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಜ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಯೋಜನ್ (ಸೌಭಾಗ್ಯ್)’ ಆಜ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ. ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಘರಾಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ....

ಎಂಜಿನಾಂತ್ ದೋಷ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾನ್ ಕೆಲೆಂ ತುರ್ತ್ ಭುಂಯ್’ಸ್ಪರ್ಶ್

ಎಂಜಿನಾಂತ್ ದೋಷ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾನ್ ಕೆಲೆಂ ತುರ್ತ್ ಭುಂಯ್’ಸ್ಪರ್ಶ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋಹಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಂತ್ ಎಂಜಿನಾಂತ್ ದೋಷ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುರ್ತ್ ಭುಂಯ್’ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕೆಲೆಂ....

ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಸುರತ್ಕಲ್’ಚೆಂ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಮಹಾಮಾರ್ಗಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಫೊಂಡ್ಕುಲೆ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂನಿ ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಕೆ. ಟೋಲ್ ....

ಪಬ್ಬಾಂತ್’ಯೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಪಬ್ಬಾಂತ್’ಯೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್'ಚ್ಯಾ ಪಬ್ಬಾಂನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲಾ. ಪಬ್ಬಾಕ್ ವೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಳ್ಕೆ ಚೀಟ್ ಆನಿಂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಕಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ಅಬಕಾರಿ....

ಸೊಭಾಯ್ ಹಿಚೆಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ಕಾಜಾರ್ ಹಿಚೊ ಧಂದೊ?!

ಸೊಭಾಯ್ ಹಿಚೆಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ಕಾಜಾರ್ ಹಿಚೊ ಧಂದೊ?!

ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಲುಟ್ತಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ವಿರೋಧ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ದೂರ್ ದಿಲಾ....

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂಕ್’ಯೀ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್: ಸಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂಕ್’ಯೀ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್: ಸಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸೆರ್ವುನ್ 5 ಪ್ರಮುಖ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾ....

ಮುಂಬೈ: ಆರ್. ಕೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಉಜೊ

ಮುಂಬೈ: ಆರ್. ಕೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಉಜೊ

ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಆರ್. ಕೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಜೊ ಪೆಟುನ್, ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಟಿ.ವಿ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಚೆಂ ಸೆಟ್ ಹುಲ್ಪಾಲಾಂ. ಸ್ಟುಡಿಯೋಂತ್ ಸೋನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್....

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಲುಟುನ್, 18 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಚೊರ್

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಲುಟುನ್, 18 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಚೊರ್

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಚೆಂ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಮೆಶಿನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಚೊರಾಂನಿ 18 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ....

ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ

ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಥಾವ್ನ್ ಸೇಡಂಗೆಕ್ ವಚುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ...

ರಾಜಭವನಾಂತ್ ಐ.ಜಿ.ಡಿ. ರೂಪಾ ಹಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚೆಂ ಪದಕ್ ಪ್ರದಾನ್

ರಾಜಭವನಾಂತ್ ಐ.ಜಿ.ಡಿ. ರೂಪಾ ಹಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚೆಂ ಪದಕ್ ಪ್ರದಾನ್

ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ಐ.ಜಿ.ಡಿ. ರೂಪಾ ಹಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ರಾಜಭವನಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್’ಪಾಲ್ ವಜುಭಾಯಿ ಆರ್. ವಾಲಾ ಹಾಣೆಂ ರೂಪಾ'ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ...

ದಾವಣಗೆರೆ: ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ 26 ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ದಾವಣಗೆರೆ: ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ 26 ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಂಡಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ 26 ಬಕ್ರೆ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದುರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಹಳದಪ್ಪ, ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ದುರುಗಪ್ಪ, ಹಾಲಪ್ಪ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಹಾಂಚೆ ....

ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಕತ್ 40 ರುಪಯ್!?

ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಕತ್ 40 ರುಪಯ್!?

ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಾ, ಪೂಣ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಆನಿಂ ಡೀಸೆಲಾಕ್ ತೆಂ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ. ಜರ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಆನಿಂ ಡೀಸೆಲಾಕ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಲಾಗು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ...

ಸೈನೈಡ್ ಮೋಹನಾಕ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಸೈನೈಡ್ ಮೋಹನಾಕ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಖುಖ್ಯಾತ್ ಖುನಿಗಾರ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಚೊ ಆರೋಪಿ ಸೈನೈಡ್ ಮೋಹನ್, ಹಾಕಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ....

ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ 7 ಇಶ್ಟಾಂಕರ್ನಾಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ರೇಪ್ ಕರಯ್ಲೆಂ?!

ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ 7 ಇಶ್ಟಾಂಕರ್ನಾಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ರೇಪ್ ಕರಯ್ಲೆಂ?!

ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಇಶ್ಟಾಂ ಕರ್ನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ತಿಚಿಂ ವಿಣ್ಗಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ....

ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ’ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ’ ಯೋಜನೆಕ್ ಚಾಲನ್

ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ’ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ’ ಯೋಜನೆಕ್ ಚಾಲನ್

ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ’ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ’ ಯೋಜನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಚಾಲ್ತೆಕ್ ಯೆತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಣೆಂ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾ. 'ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಂತ್ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕಾರ್ಡ್...

ಪುತಾಕ್ ದಯಾಮರಣ್ ಮಾಗುನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ಆವಯ್ನ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯ್ಲೆಂ!

ಪುತಾಕ್ ದಯಾಮರಣ್ ಮಾಗುನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ಆವಯ್ನ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯ್ಲೆಂ!

ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾನ್ ವಳ್ವಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ದಯಾಮರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ನ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪುರ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಜಾನಕಿನ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್...

ಒಡಿಶಾ: ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲೆಂ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೇವ್ನ್ 230 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್

ಒಡಿಶಾ: ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲೆಂ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೇವ್ನ್ 230 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್

ಒಡಿಶಾಚ್ಯಾ ಮಲ್ಕಾಂಗಿರಿ ಆನಿಂ ಕಾಲಾಹಂಡಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೇವ್ನ್ 230 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ. ಚಿತ್ರಕಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ....

“ಹಾಂವ್’ಯೀ ಗೌರಿ” ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ದಿವ್ಟೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ - ಜಯ್ತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್.

“ಹಾಂವ್’ಯೀ ಗೌರಿ” ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ದಿವ್ಟೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ - ಜಯ್ತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್.

“ಹಾಂವ್’ಯೀ ಗೌರಿ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಹಾತಿಂ ಜಳ್ಚ್ಯೊ ದಿವ್ಟ್ಯೊ ಘೇವ್ನ್ ಹಜಾರೊಂ ಹಜಾರ್ ಗೌರಿ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಲೆ ಆನಿಂ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ...

ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಕಾಜಾರಾಕ್ 'ಆಧಾರ್' ಖಡ್ಡಾಯ್!?

ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಕಾಜಾರಾಕ್ 'ಆಧಾರ್' ಖಡ್ಡಾಯ್!?

ಕಾಜಾರಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯಾಂಚಿಂ ಕಾಜಾರಾ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರ್ತಾನಾಂ 'ಆಧಾರ್' ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಾಚ್ಯಾ ....

ರಾಜಸ್ಥಾನಾಂತ್ ರಯ್ತಾಂಚೆಂ 20,000 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕೆಲೆಂ

ರಾಜಸ್ಥಾನಾಂತ್ ರಯ್ತಾಂಚೆಂ 20,000 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕೆಲೆಂ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯ್’ಭರ್ ಹಜಾರೊಂ ರಯ್ತಾಂನಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ರಯ್ತಾಂಚೆಂ 20,000 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ರೀಣ್....

ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್: 11 ಜಣ್ ಮರಣ್

ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್: 11 ಜಣ್ ಮರಣ್

ಸಪ್ತಂಬರ್ 13ವೆರ್ ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 11 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. ಯೆಲ್ಲಾಪುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಂಕೋಲಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ...

ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್

ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಇಲಾಖಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲಾ. ನಿರಂಜನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಶರತ್ (19) ಹಾಕಾ....

ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಖುನಿ ಪ್ರಕರಣ್: ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಗಿರಿಚಿ ತನ್ಖಿ

ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಖುನಿ ಪ್ರಕರಣ್: ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಗಿರಿಚಿ ತನ್ಖಿ

ಮಾಲ್ಘಡಿ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ತನ್ಖೆ ಪಂಗಡ್ (ಎಸ್.ಐ.ಟಿ.) ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಗಿರಿ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸ ವಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂಚಿ ತನ್ಖಿ ...

ಹಾಂವ್ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊಂ, ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಟ್ ವರ್ದಿ: ಇಂದ್ರಜೀತ್ ಲಂಕೇಶ್

ಹಾಂವ್ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊಂ, ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಟ್ ವರ್ದಿ: ಇಂದ್ರಜೀತ್ ಲಂಕೇಶ್

ಹಾಂವ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್, ತುಮಿಯೀ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್, ಕೊಣ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ವರ್ದಿ ಕರಿಜಯ್. ಪೂಣ್ ಇಂದ್ರಜೀತ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ, ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವರ್ದಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ...

ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಲ್ಲೊ?!

ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಲ್ಲೊ?!

ಸುಡಾಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲಾ. ನೊಯ್ಡಾ ನಿವಾಸಿ ವರುಣ್ ಗುಲಾಟಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ....

ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್; ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಟೆಕ್ಕಿ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್

ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್; ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಟೆಕ್ಕಿ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್

ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಸೊಫ್ಟ್’ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೋ ಪೋರ್ನ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ತೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾಲಾ....

ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾಂತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಾಯ್ಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ 87,000 ರುಪಯ್ ನಾಗಯ್ಲೆಂ!

ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾಂತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಾಯ್ಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ 87,000 ರುಪಯ್ ನಾಗಯ್ಲೆಂ!

ಪುಣೆ-ಮುಂಬಯ್ ಮಹಾಮಾರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಲಾಪುರ್ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚೆ 87,000 ರುಪಯ್ ನಾಗಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣೆಂತ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್....

ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್: ಅರ್ಧೆಂ ಪಿಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಕಾಮುಕಾಂಚೊ ದೊಳೊ

ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್: ಅರ್ಧೆಂ ಪಿಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಕಾಮುಕಾಂಚೊ ದೊಳೊ

ಅರ್ಧೆಂ ಪಿಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಂವುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ ಸೊರೊ ಆನಿಂ ಸಿಗ್ರೇಟ್ ದೀವ್ನ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆಕ್ ತಿಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ....

ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ!

ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ!

ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾಂ! ಹೆಂ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆದೇಶ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.