ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸಾಂತ್ ಚೊರಿ; ಪಯ್ಣಾರಿ ಕಂಗಾಲ್!

ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸಾಂತ್ ಚೊರಿ; ಪಯ್ಣಾರಿ ಕಂಗಾಲ್!

ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರಯ್ಲಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಲ್ಲಿಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಅಮಾಲ್ ಕರೊವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಬಾರಾ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ನಗದ್ ಆನಿಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಘಡ್ಲಾ. ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ....

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್; ಏಕ್ ಝಳಕ್!

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್; ಏಕ್ ಝಳಕ್!

ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಹಾಚೆಂ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಯೋಜನ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಣೆಂ ಜಯನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕನಕನಪಾಳ್ಯಾಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ರೂಚ್...

ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ'ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ತನ್ಖಿ ಜಾಂವ್ದಿ : ಜಯ ಸಿ. ಸುವರ್ಣ

ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ'ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ತನ್ಖಿ ಜಾಂವ್ದಿ : ಜಯ ಸಿ. ಸುವರ್ಣ

ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಪುಜಾರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಖೆಳಾಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪರ್ಜಳ್’ಲ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ನೆಕೆತ್ರ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವಿಶಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಘರ್ಚಿಂ, ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ, ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಲೋಕ್ ತಿಚ್ಯಾ...

ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಚೆಂ ತಾರುಂ ಅವ್ಘಡ್: 30 ಜಣ್ ಬಚಾವ್

ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಚೆಂ ತಾರುಂ ಅವ್ಘಡ್: 30 ಜಣ್ ಬಚಾವ್

ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂದಾಪುರ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ರಾಮಾ ಖಾರ್ವಿ ಆನಿಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಖಾರ್ವಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂಚೆಂ ತಾರುಂ, ಫ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಬೋಟ್ ಬುಡ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.....

ನಿತಳಾಯ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಗೋರಖ್’ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತ್ ಘಡಿತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್: ಆದಿತ್ಯನಾಥ್

ನಿತಳಾಯ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಗೋರಖ್’ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತ್ ಘಡಿತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್: ಆದಿತ್ಯನಾಥ್

ಬಾಬಾ ರಾಘವ್ ದಾಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಬಂದ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ 63 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಚಲುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚ್ಯೆರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀವ್ನ್ – “ನಿತಳಾಯೆಚ್ಯಾ ಉಣೆಂಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿಂ ಭಾಯ್ರ್...

ವೋಟರ್ ಐ.ಡಿ. ಆಧಾರಾಕ್ ಲಿಂಕ್?!

ವೋಟರ್ ಐ.ಡಿ. ಆಧಾರಾಕ್ ಲಿಂಕ್?!

ಆತಾಂ ಹರ್ಯೇಕಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್’ಯೀ ಆಧಾರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ವೋಟರ್ ಐ.ಡಿ.ಯೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಚುನಾವ್ ಆಯೋಗ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಮಹೆತ್ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಸಚಿವ್ ಪಿ.ಪಿ. ಚೌಧರಿನ್ ಸಂಸದಾಂತ್ ಹ್ಯಾ....

ಎಕಾ ಬಾಯ್ಕಾರ್ 4 ಜಣ್; ಬಸ್ ಆಪ್ಟುನ್, ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಎಕಾ ಬಾಯ್ಕಾರ್ 4 ಜಣ್; ಬಸ್ ಆಪ್ಟುನ್, ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಉಮರಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 40 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾರಾ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಬಸ್, ಬಾಯ್ಕಾಕ್ ಆಪ್ಟುನ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಆಸಾತ್ ...

ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ನ್ಹಯ್: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್

ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ನ್ಹಯ್: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್

ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಬಳಾನ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃತ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 15 ಥಾವ್ನ್ 17 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಬಳಾನ್ ಲೈಂಗಿಕ್....

ಹೌಸ್’ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿಧರಾನ್ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್!

ಹೌಸ್’ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿಧರಾನ್ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್!

ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿಮಾಣೆಂ ಹೌಸ್’ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ವಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಯುವಕಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ!....

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೆವಾ ಸ್ಥಗಿತ್, ಚಾಲಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೆವಾ ಸ್ಥಗಿತ್, ಚಾಲಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಓಲಾ ಆನಿಂ ಉಬರ್ ಕಂಪನಿಂನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ದರ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕಾಂಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಓಲಾ ಆನಿಂ ಉಬರ್ ಸೆವಾ ರಾವಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಸುರು ಕೆಲಾ. ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಒಪರೇಟರಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ....

ರೇಮಂಡ್  ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾ ಲಾಗಿಂ ಘರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್!

ರೇಮಂಡ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾ ಲಾಗಿಂ ಘರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್!

ಹಜಾರೊಂ ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಧನಿ ಆನಿಂ ರೇಮಂಡ್ ವಸ್ತುರ್ ಉದ್ಯಮಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ವಿಜಯಪತಿ ಸಿಂಗಾನಿಯಾ ಹಾಣೆಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಪುತಾ ವಿರೋಧ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಝ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ದಶಕಾಂ ಆದಿಂ ರೇಮಂಡ್ ವಸ್ತುರಾಂಚೆಂ...

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ 310 ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಕೆಲಾ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ 310 ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಕೆಲಾ ಜೀವ್ಘಾತ್

2014 ಥಾವ್ನ್ ಜುಲಾಯ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್ 310 ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ 11 ಜಣ್ ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಂಚಿಯಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಸಚಿವ್ ಸುಭಾಷ್ ಭಾಮ್ರೆ ಹಾಣೆಂ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ರಾಜ್ಯ್’ಸಭೆಂತ್...

ದಸರಾ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಮಾವುತಾಂಕ್ 1 ಕರೋಡಾಂಚೊ ವಿಮೊ

ದಸರಾ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಮಾವುತಾಂಕ್ 1 ಕರೋಡಾಂಚೊ ವಿಮೊ

ಮಯ್ಸೂರ್ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಮಾವುತಾಂಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ 1 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ವಿಮೊ ಕರುಂಕ್ ಮಯ್ಸೂರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ.....

ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ಬ್ಯಾನ್

ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ಬ್ಯಾನ್

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಆನಿಂ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೊನಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕೆಲಾ.ಆತಾಂ ರಾಜಸ್ಥಾನಾಚ್ಯಾ ಉದಯ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ವಾಪರ್ ಕರ್ಚೆಂ ...

10 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಮ್ ದಿತಾ

10 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಮ್ ದಿತಾ

ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋಚೆಂ ಕ್ಯಾಬ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕಂಪನಿ ಉಬರ್ 10 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆಂನಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 50 ಕರೋಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ....

ಭಾರತೀಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಆಶಾ ದಾಕೊವ್ನ್ ವಿದೇಶಿಂಕ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್

ಭಾರತೀಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಆಶಾ ದಾಕೊವ್ನ್ ವಿದೇಶಿಂಕ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್

ಭಾರತೀಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಹಾಡೊವ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ದಾಕೊವ್ನ್, ವಿದೇಶಿಂಕ್ ಮೋಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾ. ವಿದೇಶಿಂಚ್ಯಾ ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಹಾಡೊವ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ...

ಆವಯ್ಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಮೆಳ್ಳೆಂ ತಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ?!

ಆವಯ್ಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಮೆಳ್ಳೆಂ ತಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ?!

ಮುಂಬಯ್: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯಿಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಅಂಧೇರಿಚ್ಯಾ ಅಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ತಿಚೊ ಪೂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಕುಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಮೊಡೆಂ...

ಗೋ ಏರ್: ಅಕ್ತೋಬರ್ ಥಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಸುರು

ಗೋ ಏರ್ : ಅಕ್ತೋಬರ್ ಥಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಸುರು

ಗೋ ಏರ್ ವಿಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತೆಂ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೇ ವಾಡಿಯಾ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ. ಗೋ ಏರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ 24 ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಮಾನ್ ಆಸಾತ್....

ಅಗೋಸ್ತ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಂದ್ರ್’ಗ್ರಹಣ್

ಅಗೋಸ್ತ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಂದ್ರ್’ಗ್ರಹಣ್

ಅಗೋಸ್ತ್ 7 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಂದ್ರ್’ಗ್ರಹಣ್ ಘಡ್ತಾ. ರಾತಿಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಗ್ರಹಣ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ತಲೆಂ. ಹೆಂ ಗ್ರಹಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಆನಿಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂ....

ಭಾರತಾಚೊ ನವೊ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಚುನಾಯಿತ್

ಭಾರತಾಚೊ ನವೊ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಚುನಾಯಿತ್

ದೆಶಾಚೊ 15ವೊ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಎನ್.ಡಿ.ಎ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ತಶೆಂಚ್ ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷಾಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೋಪಾಲ್’ಕೃಷ್ಣ ಗಾಂಧಿ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ...

ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಮ್ಣೆತೆಲ್ ಶೊಕ್!

ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಮ್ಣೆತೆಲ್ ಶೊಕ್!

2018 ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ರದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 15 ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡೊಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಾ....

ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚಿ ಜೀಬ್ ಕಾತರ್’ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚಿ ಜೀಬ್ ಕಾತರ್’ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಫಾವೊ ತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿಣೆಂ ತಾಚಿ ಜೀಬ್’ಚ್ಚ್ ಕಾತರ್ಲಿ. ಎರ್ನಾಕುಲಮ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾರಕ್ಕಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ...

ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖೈದಿ ಎಸ್ಕೇಪ್!

ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖೈದಿ ಎಸ್ಕೇಪ್!

ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಖೈದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಾಂ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಮುಳಾಚೊ ಮಾಸ್ತಿಕುಮಾರ್ (35) ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೊ ಖೈದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ವಳಗ್...

ಐಸಿಸ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಚಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಖುನಿ

ಐಸಿಸ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಚಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಖುನಿ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಸೆರ್ವಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಕೇರಳಾಚೊ 23 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮರ್ವಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಯುವಕ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಧಾಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್...

ದರ್ಯಾತಡಿರ್ ಬಸುನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆಸಾಳ್: ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಕಾರ್

ದರ್ಯಾತಡಿರ್ ಬಸುನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆಸಾಳ್: ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಕಾರ್

ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಗೊಂಯಾಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದರ್ಯಾತಡಿರ್ ಬಸುನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯೀ ಆಸಾ. ದರ್ಯಾಚಿ ತಡ್ ನಿತಳ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್....

ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಕಂಬಳ!

ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಕಂಬಳ!

ಕಂಬಳಾಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಆಡ್ಕಳ್ಯೊ ನಿವಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಾವಳಿಚ್ಯೆ ಕಂಬಳ ಮೋಗಿ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್. ವರ್ಸ್’ಭರ್ನ್ ಕಂಬಳಾಚಿ ತಯಾರಿ ತಾಣಿಂ ಕೆಲಾ. ಮೊಶಿಂಕ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ರಿತಿರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್....

ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದುಖಿಂತ್'ಯೀ ದೆಖಿವಂತ್ ಕಾಮ್

ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದುಖಿಂತ್'ಯೀ ದೆಖಿವಂತ್ ಕಾಮ್

ಕೆಂಟುಕಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊತೊರಾನ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಮಿಕ್ವುಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಎಕಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಚೆಂ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಮುಖಾರ್ ಘಾಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀರೋಗ್ ತಜ್ಞ್ ಅಮಾಂಡಾ ಹೆಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ಖಾತಿರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ರೀಜನಲ್...

ಒನ್’ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ಬಲಿ

ಒನ್’ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ಬಲಿ

ಒನ್’ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಡುನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ಅಂಧೇರಿಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಘಡ್ಲಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ...

ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 5 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್

ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 5 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್

ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಡ್ (ಜುಲಾಯ್ 31), ಆತಾಂ ಆಗೋಸ್ತ್ 5 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಾ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಒನ್’ಲೈನಾರ್ 2 ಕರೋಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಿರ್ವ್ಯಾಚಿ ಮೀತ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ...

ಮೋದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್: ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ-ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ'ಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ!

ಮೋದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್: ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ-ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ'ಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ!

ಹರ್ಯೇಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ'ಚೆಂ ಮೊಲ್ ಚಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಅನಿಲ್ ಖಾತ್ಯಾ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಹರ್ಯೇಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಚ್ಯೆರ್ 4 ರುಪಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಭರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.