SBI ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಗಣಪತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಬೋನಸ್!

Monday 21 Aug 2017 5:56pm
SBI ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಗಣಪತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಬೋನಸ್!
 

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ಲೆಕಾರ್ ಬೋನಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ರಿಣಾಚ್ಯೆರ್ – ಕಾರ್ ಲೋನ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ – ಅಸಲ್ಯಾ ರಿಣಾಂಚ್ಯೆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

2017 ದಸಂಬ್ರ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಅರ್ಜೆಂಕ್’ಯೀ ಹೆಂ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, 2017 ಅಕ್ತೋಬರ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅರ್ಜೆಂಕ್’ಯೀ 50 ಠಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಲೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ರೀಣ್ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಚ್ಯೆರ್ ಸಪ್ತಂಬ್ರ್ 30 ಪರ್ಯಾಂತ್ 50 ಠಕ್ಕೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಶುಲ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಲೆ. 

ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಖಾತ್ಯಾಚಿ ವಾಡ್ ದೆಂವೊವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಧಖೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ'ನ್ ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.