ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಂಗಾಂತ್ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 4ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್

Wednesday 9 Aug 2017 9:03pm
ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಂಗಾಂತ್ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 4ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್
 

ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ 4ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆತಾಂ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಂಗಾಂತ್ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಸ್ಕೂಟರಾವಿಶಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ – 

ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 4ಜಿ ಸ್ಕೂಟರಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. 

109-ಸಿಸಿ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟರಾಕ್, 8-ಬಿಎಚ್ಪಿ ಆನಿಂ 9-ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚಿ ವಿಶೇಸ್. 

ಬಿಎಸ್-4 ಬದ್ಲಾವ್ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಆಕ್ಟಿವಾಂತ್ ಆಸುನ್, ಒಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟ್ಯೂಬ್’ಲೆಸ್ಸ್ ಟೈರ್ ಆನಿಂ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಪೊಯಿಂಟ್ ಆಸಾ. 

ಎದೊಳ್’ಚ್ ಹೆಂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಇಂಪಿಯಿರಲ್ ರೆಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲೂ, ಪರ್ಲ ಅಮ್ಯಾಜಿಂಗ್ ವೈಟ್, ಬ್ರೌನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟ್ಯಾಲಿಕ್ ರಂಗಾಂನಿ ಮೆಳುನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಂಗಾಂತ್’ಯೀ ತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.