ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೋಟೋ ಎ4 ಪ್ಲಸ್!

Thursday 13 Jul 2017 9:57pm
ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೋಟೋ ಎ4 ಪ್ಲಸ್!
 

ಮೋಟೊ ಎ4 ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾ. 5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೊನಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಕತ್ 9,999 ರುಪಯ್. ಆಜ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಹಾಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಂಪನಿ ಥೊಡೆ ಒಫರ್’ಯಿ ದಿತಾ.

ಮೋಟೋ ಎ4 ಪ್ಲಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 649 ರುಪಯ್ ಮೊಲಾಕ್ ಮೋಟೋ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಂಗಾತಾ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚೆಂ ಹೊಟ್’ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ. ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಘೆತಲೆ ವೋಡಾಫೋನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಕ್ 443 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ 84 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಲಾಭ್ತಲಿ. ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ 30 ಜಿಬಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಡೇಟಾ ಲಾಭ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 9,000 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಆನಿಂ 4 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಬಾಯ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಾಭ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮೋಟೋ ಇ4 ಸಾಂಗಾತಾ ಮೋಟೋ ಎ4 ಪ್ಲಸ್ ವಿದೆಶಾಂನಿ ಮೆಕ್ಳೀಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಹೊ ಫೋನ್ ವಾಪಾರ್ಯ್ಯೇತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಂಪನಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಮೋಟೋ ಇ4 ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 8,999 ರುಪಯ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.