499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

Friday 30 Jun 2017 11:01pm
499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!
 

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಲೆನೊವೊನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ’ಮೊಟೊ ಸಿ ಪ್ಲಸ್’ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಹೊ ಫೋನ್ 6,999 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಒಫರಾಂತ್ ಹೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ 499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 6,500 ರುಪ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಒಫರಾಂತ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಗೋಲ್ಡ್, ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್ ಆನಿಂ ಸ್ಪೇರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಂಗಾಂನಿ ಮೊಟೊ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತುಮಿ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೆಂ ಹೊಂದ್ವುನ್ ಆಸಾ.

ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಡಿತ್ 5 ಠಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೆಳ್ತಾ. ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ಹ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆಂ ಖರಾರ್ ಆಸುನ್, ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ 30 ಜಿಬಿ 4ಜಿ ಡೇಟಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಗರಿಷ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ 499 ರುಪ್ಯಾಮ್ಕ್ ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಕಾ 100 ರುಪಯ್ ಡೆಲಿವರಿ ಶುಲ್ಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.