499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

Friday 30 Jun 2017 11:01pm
499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!
 

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಲೆನೊವೊನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ’ಮೊಟೊ ಸಿ ಪ್ಲಸ್’ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಹೊ ಫೋನ್ 6,999 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಒಫರಾಂತ್ ಹೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ 499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 6,500 ರುಪ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಒಫರಾಂತ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಗೋಲ್ಡ್, ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್ ಆನಿಂ ಸ್ಪೇರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಂಗಾಂನಿ ಮೊಟೊ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತುಮಿ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೆಂ ಹೊಂದ್ವುನ್ ಆಸಾ.

ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಡಿತ್ 5 ಠಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೆಳ್ತಾ. ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ಹ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆಂ ಖರಾರ್ ಆಸುನ್, ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ 30 ಜಿಬಿ 4ಜಿ ಡೇಟಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಗರಿಷ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ 499 ರುಪ್ಯಾಮ್ಕ್ ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಕಾ 100 ರುಪಯ್ ಡೆಲಿವರಿ ಶುಲ್ಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಹ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಡಿಲೀಟ್ ಕರಾ

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಹ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಡಿಲೀಟ್ ಕರಾ

ಹಾತಾಂತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರಾತಾ. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೊರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಕರ್ನ್ ಲೋಕ್ ತಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್!

ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್!

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಒನ್’ಲೈನ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚಿ ಸೆವಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಾಶೆಂ ಕೆಲಾ. ಹಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂ ವೆಗಾನ್ ಜಾತಾತ್. ಡಿ.ಎಲ್., ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಆನಿ ಹೇರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟ್...

ಆತಂಕ್’ವಾದಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್, ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ

ಆತಂಕ್’ವಾದಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್, ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ

ಎಕಾ ದುಬಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾಂ ಚೊರಿಯಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಎಮ್.ಕೆ ಬಾಸೆಲ್ ಘಟ್ಟಾಸ್ ಹಾಕಾ ದಿತಾಲೊ ಆನಿಂ ತೊ ತಿಂ ಫೋನಾಂ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಖೈದ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾಲೊ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಕಾ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಆನಿಂ ಹೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತಂಕಿ ವಾಲ್ಲೀದ್ ದಾಕಾಹ್ ಹಾಚೊ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖಂಯ್...

12,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್!

12,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್!

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. 12,000 ಮೊಲಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್, ಲೆನೊವೊ ವೆಬ್ ಕೆ 5 ನೋಟಾಕ್ 10 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಫೋನಾಚ್ಯೆ ಖರೆಂ ಮೋಲ್ 11,999. ಪೂಣ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಕತ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ...

ರೈಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆ್ಯಪಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಪ್ಶೀಲ್ ಮಾಹೆತ್

ರೈಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆ್ಯಪಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಪ್ಶೀಲ್ ಮಾಹೆತ್

ರೈಲ್ ಇಲಾಖೊ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿವಿಧ್ ಸೆವಾ ದಿತಾ. ತಾಂತು ಏಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ ನವೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂತು 17 ಪ್ರಕಾರಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಕರಿಜಯ್. ರೈಲ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆನಿಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಆಪ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ...

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ವಾಡ್ತಾ!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ವಾಡ್ತಾ!

ಭಾರತಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಇತ್ಲೊ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಕೀ, ಜಣಾಸಂಖ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಆಜ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ವಾಡ್ಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಳವ್ನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್...

ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್-7 ಆಚಾನಕ್ ಹುಲ್ಪಾಲೆಂ!

ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್-7 ಆಚಾನಕ್ ಹುಲ್ಪಾಲೆಂ!

ಬಾರಿಚ್ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್-7 ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಖರೀದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತಂಕ್ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ದೋಶ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಸೆಟ್ಟಾಂ ಕಂಪೆನಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್-7 ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಆಯ್ಲೆ!

ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಆಯ್ಲೆ!

ಆನ್’ಲೈನಿರ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾತಾಗಿ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂತು ಫಸವ್ಣಿಂ ಜಾತಾ. ಸಬಾರ್ ಕಂಪೆನ್ಯೊ ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಫಟ್ಕಿರ್ಯ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಫಸಯ್ತಾತ್. ಆನ್’ಲೈನ್ ಮೋಲ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖರೀದ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪಳವ್ನ್ ದಂಗ್...

ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆತಾಂ ನೀಜ್ ಜಾತಾತ್!

ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆತಾಂ ನೀಜ್ ಜಾತಾತ್!

ಪಿಸ್ತುಲ್ ದಾಖವ್ನ್ ದುಡು, ಭಾಂಗಾರ್ ಚೊರ್ಚೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂ ಏಕ್ ಅಶೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಕೀ ಪಿಸ್ತುಲ್ ದಾಖವ್ನ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಗ್ಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ...

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿ.ವಿ.’ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಗುಪಿತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿ.ವಿ.’ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಗುಪಿತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಗುಪಿತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ದವರ್ನ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಅತೀ ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲಿಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೆಂ!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೆಂ!

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಯಾ. ಕಾರಣ್ ಚಂಡಿಗಡ್’ಚೊ ದೀಪಕ್ ಗೊಸೈನ್ ಎಕಾ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಾ. ನಿದೊಂಕ್ ವ್ಹೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ದೀಪಕಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗಾಕ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಎಕಾನೆಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್...

ಲಗ್ನ್ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ಲೆಂ!

ಲಗ್ನ್ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ಲೆಂ!

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬರೇಲಿಂತ್ ಫೈಗಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆಚ್ಯೆ ಲಗ್ನ್ ಖಾಲಿದ್ ಮಿರ್ಜಾ ಸಂಗಿ 2015 ವರ್ಸಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ತೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್’ಚ್ ಖಾಲಿದ್ ದೋತ್ ಹಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪತಿಣೆಕ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ತೊ ಪತಿಣೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಳಾರಾ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ...

ಆನ್’ಲೈನಿರ್ ಖರೀದ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಗರ್ಜೆಚಿ!

ಆನ್’ಲೈನಿರ್ ಖರೀದ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಗರ್ಜೆಚಿ!

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಮೆಟಾಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ ಆನ್’ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಚಿಂ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಬಾನಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ರಾಖಿ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ದೀಜೆ...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಪಾಂಯಾನಿಂಚ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಧರ್ನ್ ಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ!

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಪಾಂಯಾನಿಂಚ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಧರ್ನ್ ಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಖೆಳ್ ಕೇವಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ವ್ಹಡಾಂಕ್’ಯಿ ಪಿಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚೀನಾಚೊ ಏಕ್ ಚಾಲಕ್, ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಖೆಳ್ತಾಂ ಖೆಳ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಧರ್ನ್ ಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಆಪಾಯ್ ಜಾತೆಲೆ...

ಆಶ್ಲೀಲ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್!

ಆಶ್ಲೀಲ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್!

ಥೊಡೆ ಪಾಶಾಂವಿ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೆ ನೀಚ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಬಲ್ಲಿಮಾರನ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ನಿವಾಸಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಖಾಲಿದ್ ಖೈದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ವಿವಿಂಗಡ್ ಸಿಮ್ಮಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ...

ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಾ!

ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಾ!

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಚಯತಾನ್ 18 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಯ್ದೊ ಘಾಲಾ. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ಭುರ್ಗೆಂ ಆನಿ ದಿಲ್ಲಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಹಾಂಚೆರ್ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಸಲಿ ದಿತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ನಾ...

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆ ಮರ್ಮಾಂಗ್’ಚ್ ಕಾತರ್ಲೆಂ!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆ ಮರ್ಮಾಂಗ್’ಚ್ ಕಾತರ್ಲೆಂ!

ಘೊವಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜೇವ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಾದ್ ಆತಾಂ ಪರ್ನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆತಾತಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಶೆಂ ರಾಗಾನ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೆಂ ಮರ್ಮಾಂಗ್’ಚ್...

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ಆತಾಂ ಜೈಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ಆತಾಂ ಜೈಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ಆತಾಂ ಆವಯ್ ಜೈಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ತಿಣೆಂ ಪುತಾಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ...

ದಿಸಾಕ್ 6 ಘಂಟೆ ಉಲಂವ್ಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾನ್

ದಿಸಾಕ್ 6 ಘಂಟೆ ಉಲಂವ್ಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾನ್

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ಲೊ 44 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಇಯಾನ್ ಫಿಲಿಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾನ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲಾ. ಹೆಲ್ತ್ ಎಗ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಇಯಾನ್, ದಿಸಾಕ್ 6 ಘಂಟೆ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಫೋನಾರ್ ಉಲಯ್ಜಯ್...

ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿರ್ ತಿಕಾ ಮಿಸ್ ಕೊಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್...?

ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿರ್ ತಿಕಾ ಮಿಸ್ ಕೊಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್...?

ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ಹಾತಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ದೀಸ್ ವಚಾನಾ. ಘರಾ ಆಸೊಂ ವ ಖಂಯ್ ಆಸೊಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಲ್’ಬುರ್ಗಿಂತ್ ಏಕ್ ಜೊಡೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ...

ಫೋನಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್’ಚ್ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ

ಫೋನಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್’ಚ್ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ

ಆಪ್ಣೆಂ ಖರೀದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪೋನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆವಯ್ ಉಲಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹೈದಾರಾಬಾದಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಾಂತ್, ಬ್ಯೂಟಿಶಿಯನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ 28 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ...

ವಿಡಿಯೊಗ್ರಾಫಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಗಾವ್ಪ್ಯಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ವಿಡಿಯೊಗ್ರಾಫಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಗಾವ್ಪ್ಯಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಬಳಾರ್ ಕೋಣ್ ಕೆದಾಳಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾನಾ, ಹೆಂ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂವ್. ಅಶೆಂ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಬರಾರ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಜಾಲೆಂ...?

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಜಾಲೆಂ...?

ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಮರಣೀಯ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಫೋಟೊ ಕಾಡ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸವಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಆಮೇರಿಕಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೆಸಾಚಾ ಅಂತರಾರ್ ಅವ್ಘಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊ. ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಆತಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್....

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸೆವಾ ಬಂದ್

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸೆವಾ ಬಂದ್

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಆರ್ಮಿ ಜವಾನಾಂನಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಅಂತರ್’ಜಾಳ್ ಸೆವಾ ಬಂದ್....

ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ತಾವರೇಗ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸೊಡಿನಾ

ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ತಾವರೇಗ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸೊಡಿನಾ

ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂ ಉಟ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ದವರ್ತಾತ್. ಸಕಾಳಿಂ ಅಲಾರ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ತೆಂ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಪರತ್ ನಿದ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆ್ಯಪ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. Snap Me Up app ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆ್ಯಪ್ ತುಮ್ಚಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್....

ವಾಹನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ಧ್!?

ವಾಹನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ಧ್!?

ವಾಹನಾಂ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ಧ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಜಯ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರಿಗಾ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ್ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ್, ಸಾರಿಗಾ ಇಲಾಖೊ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ...

ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ!

ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ!

ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚಾ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿವಂತ್ ಉರಾಜಯ್ ತರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆಸಾಜಯ್. ನಾಂ ತರ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜಯ್...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್  ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮರಣ್?!

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮರಣ್?!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಅನಾಹುತಾಂ ಘಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾಚಿ...

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಾವ್ಸ್ ಭಾರೀ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಜಾಲ್!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಾವ್ಸ್ ಭಾರೀ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಜಾಲ್!

ಆತಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ದ್ವಾರಿಂ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್, ಡೆಸ್ಕ್’ಟಾಪ್ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಹೆ ಆಪ್ಸ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾರಿಚ್ ಪ್ರಯೋಜನಾಚೆ ಆನಿ ಬರೊ ಅನ್ಭವ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹಾಚೆಂ ಇನ್’ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಆನಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಭೋವ್ ಸರಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ನವೆಂಬರ್ 15 ಥಾವ್ನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ವಜನ್

ನವೆಂಬರ್ 15 ಥಾವ್ನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ವಜನ್

ಮೊಬೈಲ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಗಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಸೆವೆ’ಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ 0.5 ಠಕ್ಕೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಚಡಿತ್ ಶುಲ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ್ ನವೆಂಬರ್ 15 ಥಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ವಜನ್ ಲಘು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.