ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ವಾರಾಕ್ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುರು

Sunday 26 Feb 2017 10:33pm
ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ವಾರಾಕ್ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುರು
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಟಾಟಾ ಮೊಟರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಕಾರ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್.ಎಫ್. ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಕಾ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್’ಯೀ ಸುರು ಕೆಲಾ.

47.5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ (ದೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್) ಥಾವ್ನ್ ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್.ಎಫ್. ಕಾರಾಕ್ 2 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಸುನ್, 132 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥಿ ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಹೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, 2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಸುನ್ 177 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಪವರ್ ಔಟ್’ಪುಟ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರಾ ವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೋಹಿತ್ ಸೂರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ – “ಭಾರತಾಂತ್ 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್.ಎಫ್. ಭೋವ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಭಾರತಾಕ್ ನವೆಂಚ್ ಕಿತೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ದೇಶೀಯ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್.ಎಫ್. ಆಮಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ.”

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.