ಘರಾಂತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸೂಪರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್!

Tuesday 8 May 2018 3:07pm
ಘರಾಂತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸೂಪರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್!
 

ಜೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ’ಜೈವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ 2.0 ವೈರ್’ಲೆಸ್ ಬುಕ್’ಶೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏಕ್ ನವೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿತಲೊ. 

ಉತ್ತಿಮ್ ಚಲ್’ಚಿತ್ರ್ ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ದೋನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವೈರ್’ಲೆಸ್ ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಸ್ಪೀಕರಾಂ ಆಸುನ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್’ಯಿ ಹಾಂಕಾಂ ವಾಪರ್ಯೆತ್. ಹಿಂ ಸ್ಪೀಕರಾಂ ವೈರ್’ಲೆಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತ್. 

ಜೈವ್ 2.0 ಸ್ಪೀಕರ್, ದೋನ್ ಸ್ಪೀಕರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾ ತರೀ, ವೈರ್’ಲೆಸ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಹಾಂತುಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊನೀ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಪರ್ಯೆತ್ ವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ಯೆತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎ.ಯು.ಎಕ್ಸ್. ಕೇಬಲ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಟಿ.ವಿ., ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಂಗಾತಾಯಿ ಹೆಂ ಉತ್ತಿಮ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲ. 

ಹ್ಯಾ ಸ್ಪೀಕರಾಕ್ 5ಡಬ್ಲ್ಯು+5 ಡಬ್ಲ್ಯು ಆರ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಆನಿಂ ಸೂಪರ್ ಬಾಸ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬರೊ ಆವಾಜ್ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾತಾ. ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ವಾ ಚಲ್’ಚಿತ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಚಡಿತ್ ಬಾಜ಼್ ದಿತಾ. 

ಹೆಂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಉತ್ತಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಆಸುನ್, ಸ್ಟಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಆಧುನಿಕತಾ ಹಾಂತುಂ ಆಸಾ. ಆಕರ್ಷಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಸುನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಆನಿಂ ವೊಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಬಟನ್ ಹಾಕಾ ಆಸಾತ್.

ಹಿಂ ಸ್ಪೀಕರಾಂ 8 ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮಿ ಚಡಿತ್ ಆವ್ದೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಿಂ ಸ್ಪೀಕರಾಂ ಹಗುರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾ ಸಾಂಗಾತಾಯಿ ಹಾಂಕಾಂ ವಾಪರ್ಯೆತ್. ಕಾಳ್ಯಾ ಬಣಾಚೆಂ ಹೆಂ ಉತ್ಪನ್ನ್, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೊರಾಂನಿ ಲಾಭ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.