ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ

ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ!?

ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ!?

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಾಚೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲಾ. ಅತ್ಯಂತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಂ ಜಾಂವ್ನಾಸೂನ್, ಮಹತ್ವಚ್ಯಾ ಅಸಂವಾದ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲಾ. ಹರ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಂವ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ...

ಆಯ್ಲೆಂ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ.

ಆಯ್ಲೆಂ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ.

ಹೊಂಡಾ ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆನಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿನ್ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಮೊಟರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 60,914 ರುಪಯ್ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಲ್ಲಿ) ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಧೂಳ್, ದೊವ್ ತಸಲ್ಯಾ...

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ವಾರಾಕ್ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುರು

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ವಾರಾಕ್ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುರು

ಟಾಟಾ ಮೊಟರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಕಾರ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್.ಎಫ್. ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಕಾ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್’ಯೀ ಸುರು ಕೆಲಾ. 47.5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ (ದೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್) ಥಾವ್ನ್ ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್...

ಜಿಯೋ VS ಏರ್’ಟೆಲ್

ಜಿಯೋ VS ಏರ್’ಟೆಲ್

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿನ್ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲ್ ಕರ್ಚಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ 4G ಡೇಟಾಯೀ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಏರ್’ಟೆಲ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ...

ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್

ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಯೂಲ್ಯ್ ಯೆವ್ಜಣೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನವ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಪೊರ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟಡ್ (ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಟ್...

ಹೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ನ್ ಧುವ್ಯೆತ್

ಹೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ನ್ ಧುವ್ಯೆತ್

ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ, ಬುಡ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫೋನಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಫೋನ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬು ಲಾವ್ನ್ ಗಷ್ಟುನ್ ಧುಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಆತಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯೊಸೆರಾ...

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ ಖಂಯ್

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ ಖಂಯ್

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ದೀಸ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ಚ್ಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ನವಿಂ ಜಿವಾಳಾಯ್ ದಿತಾ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚ್ಹಾಯೆಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾಚ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆನಾಯೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ. ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಕಕಾಯಿಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಜಯ್. ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಕಾರಣಾಕ್ ಆಲ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ...

ಮಾತ್ಯಾಂತ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಥಿಯೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್

ಮಾತ್ಯಾಂತ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಥಿಯೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್

ಲಾಂಬ್ ಆನಿಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಕೇಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚೊ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಘೆವ್ನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಮಾತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಕಾರಣ್ ಮಾತೆಂ ತಾಪೊನ್ ಸುಖ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಅಶೆಂ ಜಾತಾ...

ಸೊಭಿತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ಮೇಕಪ್

ಸೊಭಿತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ಮೇಕಪ್

ಸೊಭಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾ. ತೋಂಡ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊಳೆ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾಜಯ್. ಸೊಭಿತ್, ಮೊಳ್ಬಾ ಧೊಣ್ವಾಪರಿಂ ತಿದ್ವಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಒಂಬೊಂಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್’ಯಿ ಸೊಭಿತ್...

ಮಾರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಒಫರ್

ಮಾರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಒಫರ್

ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಬೊಂಬ್’ಚ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ’ನ್ ಸುರ್ವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲಾಂ, ಡೇಟಾ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್...

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆತಾ

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆತಾ

ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಚ್ಯೆರ್ ಬರೆಂ ಫೋನ್ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತುಮ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ಚೀನಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಕ್ಸಿಯೋಮಿ ರೆಡ್ ಮಿ ನೋಟ್-3, ರೆಡ್ ಮಿ-3 ಎಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಡ್ ಮಿ ನೋಟ್-4 ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್...

ಐ-ಫೋನ್ 7 ವಯ್ರ್ 7,000 ರುಪಯ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ

ಐ-ಫೋನ್ 7 ವಯ್ರ್ 7,000 ರುಪಯ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡೀಲಾನ್ ‘ವೆಲ್’ಕಮ್ 2017’ ಒಫರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜನೆರ್ 8 ಆನಿಂ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸೇಲ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ವಸ್ತ್ರಾಂ, ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾಂ, ಹೋಮ್ ಆಪ್ಲಾಯನ್ಸಾ ವಯ್ರ್...

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣ್ ವಾಡಯಾ

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣ್ ವಾಡಯಾ

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಪರಿಂ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ಕ್ರೀಮ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಮಾಚ್ಯಾಕೀ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪರಿಂ ದಿಸಾಶೆಂ ಕರ್ತಾ...

‘ಜಿಯೊ’ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 4ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್

‘ಜಿಯೊ’ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 4ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ‘ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್’ ನಾಂವಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಒಫರ್ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಾಂ, ಪೂಣ್ ಡೆಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ದಿಸಾಕ್ 4ಜಿಬಿ 4ಜಿ ಡೇಟಾ ವಾಪರ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಕೇವಲ್ 1ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ವಾಪರ್ಯ್ಯೆತ್...

ಜಿಯೊ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಶೊಕ್

ಜಿಯೊ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಶೊಕ್

ರಿಲಾಯನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜಿಯೊ 4ಜಿ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಶೊಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಆಸಾ. ಟೆಲಿಕೊಮಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ನಿಯಮ್ ಆನಿಕೀ ಕಠೀಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜಿಯೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಫರಾಚೊ ಲಾಭ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ನಿರಾಶಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್...

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚ್ಯೆರ್ ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾಂಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಕ್ರಿಮಿ, ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚ್ಯೆರ್ ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾಂಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಕ್ರಿಮಿ, ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

ಆಮಿ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂನಿ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚ್ಯಾಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಕ್ರಿಮಿ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ನರಿತಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ 86 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಎನ್.ಟಿ.ಟಿ ಡೊಕೊಮೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಲೊಕಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವಣಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿಂ ಕಾಕ್ಸಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಥರಾನ್ ಸಂದೇಶ್ ಬರಯ್ಲಾ...

ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ರೋಬೊಟ್!

ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ರೋಬೊಟ್!

ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆತಾಂ ಜಣ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂತ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಆಧುನಿಕ್ ರೋಬೊಟ್ ಏಕ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಅಮೃತ ವಿ.ವಿ.ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸುಕ್ಲೆಲಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂಯಿ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಬೊಂಡೆಯಿ ಕಾಡ್ತಾ...

ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ವೋಂಠ್ ಕಾಳೆ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಏಕ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ. ತಶೆಂಚ್ ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ವೋಂಠ್ ಕಾಳೆ ಜಾತಾತ್. ಗುಲೊಬಿ ವೋಂಠ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತರೀಪುಣ್ ಘರಾಂತ್’ಚ್ ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಬರೆಂ ವೊಕಾತ್ ಕರ್ಯೆತ್...

12,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್!

12,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್!

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. 12,000 ಮೊಲಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್, ಲೆನೊವೊ ವೆಬ್ ಕೆ 5 ನೋಟಾಕ್ 10 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಫೋನಾಚ್ಯೆ ಖರೆಂ ಮೋಲ್ 11,999. ಪೂಣ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಕತ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ...

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್!

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್!

ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಒಫರ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸಾಂಡಿನಾಶೆಂ ಆಪುಣ್’ಯಿ ಸಬಾರ್ ಒಫರ್ ದೀಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ರಿಲಾಯನ್ಸಾನ್ ಜಿಯೊಚೆಂ ಒಫರ್ ಆನಿಂ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ವಾಡಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಐಡಿಯಾ, ವೋಡಾಪೋನ್, ಏರ್’ಟೇಲ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಒಫರ್ ದಿತಾ...

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಆಕರ್ಸುಂಚ್ಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಯ್ ಜಾಗೆ

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಆಕರ್ಸುಂಚ್ಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಯ್ ಜಾಗೆ

ಹಿಂವ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ. ವರ್ಸಾಚೊ ಆಕ್ರೇಚೊ ಮಹಿನೊ. ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಥಂಡಿಯೆಚಿ ಮಜಾ ಮಾರುಂಕ್ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಆಂಗ್ ಕಾಂಪಂವ್ಚೆಂ ಹಿಂವ್, ಬರ್ಫಾನ್ ಅವೃತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪ್ರದೇಶ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಚಾರ್ ದೊಳೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಪಾವಾನಾಂತ್...

ಕೇವಲ್ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್

ಕೇವಲ್ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ವನ್ ಪ್ಲಸ್ ವನ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಸಂಬರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಮೊಡೆಲ್ ವನ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೇವಲ್ 1 ರುಪ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ...

ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ!

ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ!

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಲಿಂಗ್ ಯಾನೆ ಗುಪ್ತಾಂಗ್ ಪಳವ್ನ್ ಚೆಡೊ ವ ಚೆಡುಂ ತೆಂ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜನಾನಾಂಗ್ ಆಸೊನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾತ್...

ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಖೆಳ್ತಾ!

ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಖೆಳ್ತಾ!

ಜಿವ್ದಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾ ಆಮಿ 10 ಕೋಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ತ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ ಖೆಳ್ತಾ ಆನಿಂ ಜಿವ್ದಾಳ್ಯೊಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಿಚಿಗನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾಕ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್...

ಚತ್ರಾಯ್!, ಫಕತ್ 6 ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ!

ಚತ್ರಾಯ್!, ಫಕತ್ 6 ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ!

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಲಗ್ತಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂದಿ. ಹ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂಕ್ ಕನ್ನ ಘಾಲುಂಕ್ ಫಕತ್ ಸ ಸೆಕುಂದಾಂ ಪುರೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂಚ್ಯೆ ನಂಬರ್, ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಾರೀಕ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ 6 ಸೆಕುಂದಾ ಪಾವ್ತಾತ್...

ಸೊಭಿತ್ ಕೆಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪೆರಾಂಚೆಂ ಖೊಲೆ ವಾಪರಾ!

ಸೊಭಿತ್ ಕೆಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪೆರಾಂಚೆಂ ಖೊಲೆ ವಾಪರಾ!

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಸೊಭಾಯ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟ್. ತಾಂತುಯಿ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚ್ಯೆ ಕಶೆ ರಾವಂವ್ಚ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಸ್ತು ವರ್ವಿಂ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚ್ಯೆ ರಾವಯೆತಾ. ಪೆರಾಂಚ್ಯೆ ಖೊಲೆ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ರಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ 68 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ಳೆ

ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ 68 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ಳೆ

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ 68 ಲಾಖ್ ಬಹುಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ನಿವಾಸಿ ಶರತ್ ನಾರಾಯಣ್ ‘ಜಿಯೋಪಾರ್ಡಿ ಟೀನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್’ ಜಿಕ್ಲಾ. ಹೊ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆತಾತ್!

ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆತಾತ್!

ವಿಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣ್’ಯಿ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಸಮಾಜ್’ಯಿ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸುರ್ಯೊ ಆಸ್ತಮ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ‘ದೆಹತ್’ ಹಳ್ಳೆಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಣ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಭೊಂವ್ತಾತ್...

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರಿನಾಕಾತ್

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರಿನಾಕಾತ್

ತುಮಿ ವಳ್ಕೊಂಚಿ ವ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ಚಲಿ ಕಿತ್ಲಿಯಿ ಬರಿ ಆಸೊಂದಿ, ತಿ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ತಿಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ತುಕಾ ಕಸಲೊ ಚೆಡೊ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ. ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ, ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪಸಂದ್...

ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಫಸಯ್ತಾತ್

ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಫಸಯ್ತಾತ್

ಘರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಾದ್ಲೆ ಬಾರೀ ಉಣೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆ ಕರ್ನಾ ಕಾಮ್ ಕರವ್ನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆಚ್ ಚಡ್. ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣ್’ಯಿ ಘರಾ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗೆ ಜಾಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಅಶೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕೀ,...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.