ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ

ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ!

ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ!

ವೆಳಾಕಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಯಿ ಬದಲ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಸಬಾರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್...

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೋಟೋ ಎ4 ಪ್ಲಸ್!

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೋಟೋ ಎ4 ಪ್ಲಸ್!

ಮೋಟೊ ಎ4 ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾ. 5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೊನಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಕತ್ 9,999 ರುಪಯ್. ಆಜ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಹಾಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಂಪನಿ ಥೊಡೆ ಒಫರ್’ಯಿ...

ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ರಂಗಾಂನಿ ಸುಜುಕಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ರಂಗಾಂನಿ ಸುಜುಕಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿನ್ ದೋನ್ ವಿಶೇಸ್ ರಂಗಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಸ್ಕೂಟರ್ 48,193 ರುಪಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರುಮ್ (ದೆಲ್ಲಿ) ಮೊಲಾಕ್...

499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಲೆನೊವೊನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ’ಮೊಟೊ ಸಿ ಪ್ಲಸ್’ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಹೊ ಫೋನ್ 6,999 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಒಫರಾಂತ್ ಹೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ 499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಹ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಡಿಲೀಟ್ ಕರಾ

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಹ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಡಿಲೀಟ್ ಕರಾ

ಹಾತಾಂತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರಾತಾ. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೊರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಕರ್ನ್ ಲೋಕ್ ತಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ...

ಎಪಲ್?  ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ…!

ಎಪಲ್? ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ…!

ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಂಟೇನ್ ಕರುಂಕ್ ಎಪಲ್ ಉಪಕರಣ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಐಫೋನ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್, ಐಪಾಡ್, ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಶೆಂ ಎಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ...

ಜಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ 100 ಜಿಬಿ'ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಒಫರ್!

ಜಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ 100 ಜಿಬಿ'ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಒಫರ್!

ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಸಂಚಲನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ 500 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಯೊ ಫೈಬರ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ 100 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ! ಎದೊಳ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಂಪನಿ...

ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ!?

ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ!?

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಾಚೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲಾ. ಅತ್ಯಂತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಂ ಜಾಂವ್ನಾಸೂನ್, ಮಹತ್ವಚ್ಯಾ ಅಸಂವಾದ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲಾ. ಹರ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಂವ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ...

ಆಯ್ಲೆಂ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ.

ಆಯ್ಲೆಂ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ.

ಹೊಂಡಾ ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆನಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿನ್ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಮೊಟರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 60,914 ರುಪಯ್ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಲ್ಲಿ) ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಧೂಳ್, ದೊವ್ ತಸಲ್ಯಾ...

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ವಾರಾಕ್ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುರು

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ವಾರಾಕ್ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುರು

ಟಾಟಾ ಮೊಟರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಕಾರ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್.ಎಫ್. ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಕಾ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್’ಯೀ ಸುರು ಕೆಲಾ. 47.5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ (ದೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್) ಥಾವ್ನ್ ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್...

ಜಿಯೋ VS ಏರ್’ಟೆಲ್

ಜಿಯೋ VS ಏರ್’ಟೆಲ್

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿನ್ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲ್ ಕರ್ಚಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ 4G ಡೇಟಾಯೀ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಏರ್’ಟೆಲ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ...

ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್

ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಯೂಲ್ಯ್ ಯೆವ್ಜಣೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನವ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಪೊರ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟಡ್ (ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಟ್...

ಹೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ನ್ ಧುವ್ಯೆತ್

ಹೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ನ್ ಧುವ್ಯೆತ್

ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ, ಬುಡ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫೋನಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಫೋನ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬು ಲಾವ್ನ್ ಗಷ್ಟುನ್ ಧುಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಆತಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯೊಸೆರಾ...

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ ಖಂಯ್

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ ಖಂಯ್

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ದೀಸ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ಚ್ಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ನವಿಂ ಜಿವಾಳಾಯ್ ದಿತಾ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚ್ಹಾಯೆಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾಚ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆನಾಯೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ. ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಕಕಾಯಿಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಜಯ್. ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಕಾರಣಾಕ್ ಆಲ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ...

ಮಾತ್ಯಾಂತ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಥಿಯೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್

ಮಾತ್ಯಾಂತ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಥಿಯೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್

ಲಾಂಬ್ ಆನಿಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಕೇಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚೊ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಘೆವ್ನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಮಾತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಕಾರಣ್ ಮಾತೆಂ ತಾಪೊನ್ ಸುಖ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಅಶೆಂ ಜಾತಾ...

ಸೊಭಿತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ಮೇಕಪ್

ಸೊಭಿತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ಮೇಕಪ್

ಸೊಭಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾ. ತೋಂಡ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊಳೆ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾಜಯ್. ಸೊಭಿತ್, ಮೊಳ್ಬಾ ಧೊಣ್ವಾಪರಿಂ ತಿದ್ವಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಒಂಬೊಂಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್’ಯಿ ಸೊಭಿತ್...

ಮಾರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಒಫರ್

ಮಾರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಒಫರ್

ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಬೊಂಬ್’ಚ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ’ನ್ ಸುರ್ವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲಾಂ, ಡೇಟಾ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್...

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆತಾ

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯೆ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆತಾ

ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಚ್ಯೆರ್ ಬರೆಂ ಫೋನ್ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತುಮ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ಚೀನಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಕ್ಸಿಯೋಮಿ ರೆಡ್ ಮಿ ನೋಟ್-3, ರೆಡ್ ಮಿ-3 ಎಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಡ್ ಮಿ ನೋಟ್-4 ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್...

ಐ-ಫೋನ್ 7 ವಯ್ರ್ 7,000 ರುಪಯ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ

ಐ-ಫೋನ್ 7 ವಯ್ರ್ 7,000 ರುಪಯ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡೀಲಾನ್ ‘ವೆಲ್’ಕಮ್ 2017’ ಒಫರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜನೆರ್ 8 ಆನಿಂ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸೇಲ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ವಸ್ತ್ರಾಂ, ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾಂ, ಹೋಮ್ ಆಪ್ಲಾಯನ್ಸಾ ವಯ್ರ್...

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣ್ ವಾಡಯಾ

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣ್ ವಾಡಯಾ

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಪರಿಂ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ಕ್ರೀಮ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಮಾಚ್ಯಾಕೀ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪರಿಂ ದಿಸಾಶೆಂ ಕರ್ತಾ...

‘ಜಿಯೊ’ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 4ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್

‘ಜಿಯೊ’ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ 4ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ‘ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್’ ನಾಂವಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಒಫರ್ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಾಂ, ಪೂಣ್ ಡೆಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ದಿಸಾಕ್ 4ಜಿಬಿ 4ಜಿ ಡೇಟಾ ವಾಪರ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಕೇವಲ್ 1ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ವಾಪರ್ಯ್ಯೆತ್...

ಜಿಯೊ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಶೊಕ್

ಜಿಯೊ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಶೊಕ್

ರಿಲಾಯನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜಿಯೊ 4ಜಿ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಶೊಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಆಸಾ. ಟೆಲಿಕೊಮಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ನಿಯಮ್ ಆನಿಕೀ ಕಠೀಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜಿಯೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಫರಾಚೊ ಲಾಭ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ನಿರಾಶಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್...

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚ್ಯೆರ್ ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾಂಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಕ್ರಿಮಿ, ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚ್ಯೆರ್ ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾಂಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಕ್ರಿಮಿ, ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

ಆಮಿ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂನಿ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚ್ಯಾಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಕ್ರಿಮಿ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ನರಿತಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ 86 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಎನ್.ಟಿ.ಟಿ ಡೊಕೊಮೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಲೊಕಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವಣಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿಂ ಕಾಕ್ಸಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಥರಾನ್ ಸಂದೇಶ್ ಬರಯ್ಲಾ...

ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ರೋಬೊಟ್!

ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ರೋಬೊಟ್!

ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆತಾಂ ಜಣ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂತ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಆಧುನಿಕ್ ರೋಬೊಟ್ ಏಕ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಅಮೃತ ವಿ.ವಿ.ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸುಕ್ಲೆಲಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂಯಿ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಬೊಂಡೆಯಿ ಕಾಡ್ತಾ...

ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ವೋಂಠ್ ಕಾಳೆ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಏಕ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ. ತಶೆಂಚ್ ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ವೋಂಠ್ ಕಾಳೆ ಜಾತಾತ್. ಗುಲೊಬಿ ವೋಂಠ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತರೀಪುಣ್ ಘರಾಂತ್’ಚ್ ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಬರೆಂ ವೊಕಾತ್ ಕರ್ಯೆತ್...

12,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್!

12,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್!

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. 12,000 ಮೊಲಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕೇವಲ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್, ಲೆನೊವೊ ವೆಬ್ ಕೆ 5 ನೋಟಾಕ್ 10 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಫೋನಾಚ್ಯೆ ಖರೆಂ ಮೋಲ್ 11,999. ಪೂಣ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಕತ್ 1,900 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ...

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್!

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್!

ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಒಫರ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸಾಂಡಿನಾಶೆಂ ಆಪುಣ್’ಯಿ ಸಬಾರ್ ಒಫರ್ ದೀಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ರಿಲಾಯನ್ಸಾನ್ ಜಿಯೊಚೆಂ ಒಫರ್ ಆನಿಂ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ವಾಡಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಐಡಿಯಾ, ವೋಡಾಪೋನ್, ಏರ್’ಟೇಲ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಒಫರ್ ದಿತಾ...

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಆಕರ್ಸುಂಚ್ಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಯ್ ಜಾಗೆ

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಆಕರ್ಸುಂಚ್ಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಯ್ ಜಾಗೆ

ಹಿಂವ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ. ವರ್ಸಾಚೊ ಆಕ್ರೇಚೊ ಮಹಿನೊ. ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಥಂಡಿಯೆಚಿ ಮಜಾ ಮಾರುಂಕ್ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಆಂಗ್ ಕಾಂಪಂವ್ಚೆಂ ಹಿಂವ್, ಬರ್ಫಾನ್ ಅವೃತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪ್ರದೇಶ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಚಾರ್ ದೊಳೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಪಾವಾನಾಂತ್...

ಕೇವಲ್ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್

ಕೇವಲ್ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ವನ್ ಪ್ಲಸ್ ವನ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಸಂಬರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಮೊಡೆಲ್ ವನ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೇವಲ್ 1 ರುಪ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ...

ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ!

ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ!

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಲಿಂಗ್ ಯಾನೆ ಗುಪ್ತಾಂಗ್ ಪಳವ್ನ್ ಚೆಡೊ ವ ಚೆಡುಂ ತೆಂ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜನಾನಾಂಗ್ ಆಸೊನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾತ್...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.