ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ

ಫ್ಲಿಪ್’ಕಾರ್ಟ್ ಆನಿ ವೊಲ್’ಮಾರ್ಟಾಚೆ ಅಧೀನ್

ಫ್ಲಿಪ್’ಕಾರ್ಟ್ ಆನಿ ವೊಲ್’ಮಾರ್ಟಾಚೆ ಅಧೀನ್

ಭಾರತೀಯ್ ಇ-ಕೊಮರ್ಸ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲಿಪ್’ಕಾರ್ಟಾಕ್ ವೊಲ್’ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ...

ಘರಾಂತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸೂಪರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್!

ಘರಾಂತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸೂಪರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್!

ಜೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ’ಜೈವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ 2.0 ವೈರ್’ಲೆಸ್ ಬುಕ್’ಶೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏಕ್ ನವೊ ...

ಧುವೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಒಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್’ಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಧುವೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಒಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್’ಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಸಮಾಜೆಚೆ ಸರ್ವ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ಕುಶಿನ್ ದವರ್ನ್ 45 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಒಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೋನಾಲ್ಬೇನ್ ಜೋಧಾ. ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ....

ಭಾರತೀಯ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಾಂನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಖಾಣಾಂ

ಭಾರತೀಯ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಾಂನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಖಾಣಾಂ

ಹೈದ್ರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ, ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸಾ ಅಶೆಂ 24 ವಿಶೇಸ್ ಭಾರತೀಯ್ ಖಾಣಾಂಚಿಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಾಂ ಭಾರತೀಯ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ....

ವಿಮಾ ಪೊಲಿಸಿ ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?

ವಿಮಾ ಪೊಲಿಸಿ ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?

ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ಮೆಳಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಜೀವ್’ವಿಮೊ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾ ....

ವಿಟಾರಾ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಎಸ್.ಯು.ವಿ. ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ

ವಿಟಾರಾ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಎಸ್.ಯು.ವಿ. ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕಂಪನಿಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾ ಥರಾಚೆಂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಟಾರಾ ಕಾರ್ ಸಂಸ್ಕರಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ....

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ’ಗೂಗಲ್ ತೇಝ್’

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ’ಗೂಗಲ್ ತೇಝ್’

ಭಾರತಾಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವ್ತೆ ಸೆವಾ ’ತೇಝ್’ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಸಚಿವ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಾಣೆಂ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ....

ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಲಿಥಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನ್ ಘಟಕಾಕ್ ಚಾಲನ್

ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಲಿಥಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನ್ ಘಟಕಾಕ್ ಚಾಲನ್

ಇಂಡೋ-ಜಪಾನ್ ಒಟೋ ಉತ್ಪಾದನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿನ್ ದೆಶಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲಿಥಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನ್ ಘಟಕ್ ಸುರು ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆನಿಂ ...

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್!

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಕಂಪನಿಂ ಮಧೆಂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಾಂಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಶೆನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್ ಘೋಶಿತ್...

ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಡ್ಕಳ್!

ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಡ್ಕಳ್!

ಆಜ್-ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ತಾಂಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಚೊ ಹೊ ಸಮಸ್ಯೊ ದುಸ್ರೊ ಖಂಚೊಯ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್...

ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ವೆತಾನಾಂ ಹೆಂ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕರಾ!

ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ವೆತಾನಾಂ ಹೆಂ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕರಾ!

ಪಾರ್ಟಿಕ್ ವಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾಂ ಚಲಿಯೊ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾರಗ್ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಉತ್ಪನ್ನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ವೇಳ್ ಮೆಳಾನಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಫ್ತರಾ....

ಚೀನಾಂತ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಚಡ್ ವೆಗಾಚೆಂ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್

ಚೀನಾಂತ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಚಡ್ ವೆಗಾಚೆಂ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್

ಸಪ್ತಂಬ್ರ್ 21ವೆರ್ ಬೀಜಿಂಗ್-ಶಾಂಘಾಯ್ ಮಧೆಂ, ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 350 ಕಿ.ಮೀ. ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ, 1,250 ಕಿ.ಮೀ'ಚೊ ಅಂತರ್ ಫಕತ್ ಸಾಡೆ ಚ್ಯಾರ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸಂಪೊಂವ್ಚೆಂ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್ ಚೀನಾ ಸುರು ಕರ್ತಾ. ಬೀಜಿಂಗ್ ಥಾವ್ನ್....

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ಥಾಂಕ್ ಬಂಪರ್!

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ಥಾಂಕ್ ಬಂಪರ್!

ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ 'ಭೀಮ್ ಎಪ್' ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ಥಾಂಕ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 1000 ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹಿ ಕಾಣಿಕ್ 2018ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್...

SBI ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಗಣಪತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಬೋನಸ್!

SBI ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಗಣಪತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಬೋನಸ್!

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ಲೆಕಾರ್ ಬೋನಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ರಿಣಾಚ್ಯೆರ್ – ಕಾರ್ ಲೋನ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ – ಅಸಲ್ಯಾ ರಿಣಾಂಚ್ಯೆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್....

ಎಸ್. ಎಮ್. ಎಸ್. ಕರಾ ಆನಿಂ ಜಿಯೋ ಫೋನ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ

ಎಸ್. ಎಮ್. ಎಸ್. ಕರಾ ಆನಿಂ ಜಿಯೋ ಫೋನ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ

ಲೋಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಜಿಯೋ ಫೋನ್ ಹಾಚೊ ವಿಕ್ರೊ, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಅಗೋಸ್ತ್ 24ವೆರ್ ಹಾಚೆಂ ಪ್ರೀ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್’ಯೀ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ರಿಲಾಯೆನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆನಿಂ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್, ಮಿನಿ ಸ್ಟೋರಾಂನಿ...

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವೊಲೆಟ್ ಸೆವಾ ಆರಂಭ್

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವೊಲೆಟ್ ಸೆವಾ ಆರಂಭ್

ಮೊಬಿಕ್ವಿಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವೊಲೆಟ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ವೊಲೆಟಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್'ಚ್ಯಾ ಶೆಂಭೊರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಬಿಲ್ ಪಾವಿತ್....

ಪಯ್ಶೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಪಾವ್ತಾ!

ಪಯ್ಶೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಪಾವ್ತಾ!

ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೆಸೇಜ್, ವಿಡಿಯೋ ಆನಿಂ ಫೋಟೊ ವಿಶಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡುಂಕ್’ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಲೆಂ. UPI ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ನವೆಂ ಒಪ್ಶನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾಂತ್...

ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಂಗಾಂತ್ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 4ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್

ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಂಗಾಂತ್ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 4ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್

ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ 4ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆತಾಂ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಂಗಾಂತ್ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಸ್ಕೂಟರಾವಿಶಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ....

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರಾ…

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರಾ…

ತುಮ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಚಾರ್ಜರಾಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಚಾರ್ಚ್ ಕರಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಚಾರ್ಜರ್ ವಾಪರ್ನ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾತಾ ತರೀ, ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥೆಚೆರ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ. ಪಯ್ಶೆ ಉರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೆ ...

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆರ್ ಮೋಗ್?

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆರ್ ಮೋಗ್?

ಮೊಗಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್, ರಂಗ್, ಜಾತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಲಾಗಾನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಸಂಬಂಧಾಂ ಮಧೆಂ...

ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೊಲ್

ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೊಲ್

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ವತ್ತಡಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ವತ್ತಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೆಂ ನವೆಂ ಉಪಾಯ್ ಮನಿಸ್ ಸೊದ್ತಾ. ವತ್ತಡ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಸೊದಾಂನಿ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ...

BSNL ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್  ವಾಪರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಪಾಸ್’ವರ್ಡ್ ಬದ್ಲಿಯಾ!

BSNL ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಪಾಸ್’ವರ್ಡ್ ಬದ್ಲಿಯಾ !

ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಹಾಚಿ ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆವಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸೂಚನ್...

ಸ್ತ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂನಿ ಪಾರ್ಕುಂಯೆತ್ ತಿಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್

ಸ್ತ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂನಿ ಪಾರ್ಕುಂಯೆತ್ ತಿಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್

ತ್ರೀಯೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಸುಲಭಾಯೆರ್ ತಾಂಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಪೂಣ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಚ್ ತಿಚಿಂ ವ್ಹಾಣೊ ಪಳೊವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ವ್ಹಯ್,....

ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಆ್ಯಪ್?!

ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಆ್ಯಪ್?!

ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಕಂಪನಿಂಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಕಂಪನಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್...

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ….ಶಾಭಾಸ್!

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ….ಶಾಭಾಸ್!

ದೆಶಾಂತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಬರೊ ಲಾಭ್ ಜೊಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಲಾಭಾಂತ್ 4.4 ಠಕ್ಕೆ ಚಡ್ಣಿ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್...

ನೀಳಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೈಫೈ!

ನೀಳಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೈಫೈ!

ಲೊಕಾಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ತಾಚೊ ಬರೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಪೂಣ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ತೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾ. ಹೊಟೆಲಾಂನಿ, ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾನಾಂತ್, ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಂನಿ...

ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ!

ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ!

ವೆಳಾಕಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಯಿ ಬದಲ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಸಬಾರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್...

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೋಟೋ ಎ4 ಪ್ಲಸ್!

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೋಟೋ ಎ4 ಪ್ಲಸ್!

ಮೋಟೊ ಎ4 ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾ. 5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೊನಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಕತ್ 9,999 ರುಪಯ್. ಆಜ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಹಾಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಂಪನಿ ಥೊಡೆ ಒಫರ್’ಯಿ...

ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ರಂಗಾಂನಿ ಸುಜುಕಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ರಂಗಾಂನಿ ಸುಜುಕಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿನ್ ದೋನ್ ವಿಶೇಸ್ ರಂಗಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಸ್ಕೂಟರ್ 48,193 ರುಪಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರುಮ್ (ದೆಲ್ಲಿ) ಮೊಲಾಕ್...

499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಲೆನೊವೊನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ’ಮೊಟೊ ಸಿ ಪ್ಲಸ್’ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಹೊ ಫೋನ್ 6,999 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಒಫರಾಂತ್ ಹೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ 499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.