ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಉಜೊ; 10 ಮರಣ್, 1,500 ಘರಾಂ ಭಸ್ಮ್

Tuesday 10 Oct 2017 7:41pm
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಉಜೊ; 10 ಮರಣ್, 1,500 ಘರಾಂ ಭಸ್ಮ್
 

ಅಮೇರಿಕಾ: ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೈನ್ ಕಂಟ್ರಿಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ರಾನಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಉಜೊ ಪೆಟುನ್, ಉಣ್ಯಾನ್ 10 ಜಣಾಂಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸುಮಾರ್ 1,500 ಘರಾಂ ಆನಿಂ ಆಂಗ್ಡ್ಯೊ ಹುಲ್ಪುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಉಜೊ ಘರಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಆಂಗ್ಡಿಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾ. 

ಏಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಪೆಟ್’ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ರಾತಿಂ ತೀವ್ರ್ ಜಾಲೊ. ಉಜ್ಯಾಚಿಂ ಕೆಂಡಾಂ ಮಳ್ಬಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡುಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ, ಆನಿಂ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಿಬೊ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಾನಾ, ನಿವಾಸಿ ಚುಕುನ್ ಧಾಂವ್ಲೆ. 

ಹ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ನಗರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಟಾ ರೊಸಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್’ಯೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಕೆಲಾ. ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿಲ್ ಪೈಪ್'ಲಾಯ್ನಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಾಸಾರ್’ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ಸಾಂಟಾ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೇಶಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಫೌಂಟನ್ ಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಶೆಂಭರಾಂನಿ ಘರಾಂ ನಾಸ್ ಜಾಲಿಂ, ಆನಿಂ ಕಾರಾಂ ಕರ್ಗುನ್ ಗೆಲಿಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.