ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ವಿಗ್ಯಾನಿಂಕ್ ಭೌತ್’ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ನೊಬೆಲ್

Tuesday 3 Oct 2017 8:29pm
ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ವಿಗ್ಯಾನಿಂಕ್ ಭೌತ್’ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ನೊಬೆಲ್
 

ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್: ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ವಿಗ್ಯಾನಿಂ – ರೇನರ್ ವೀಸ್, ಬ್ಯಾರಿ ಬೈಷ್  ತಶೆಂಚ್ ಕಿಪ್ ತೋರ್ನ್ವ್ ಹಾಂಕಾಂ 2017 ಪಂಗ್ತೆಚೆಂ ಭೌತ್’ಶಾಸ್ತ್ರ್ ವಿಭಾಗಾಚೆಂ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. 

ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ವಯ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೇನರ್ ವೀಸ್ ಹಾಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಐವಜಾಂತ್ಲೊ ಅರ್ಧೊ ಐವಜ್ ದೀವ್ನ್, ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಉರ್’ಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್’ಸ್ಟೈನಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. 

ಖ್ಯಾತ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ವಿಗ್ಯಾನ್, ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಶಾಂತಿ ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಶೆತಾಂನಿ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.