ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ’ಪೊಲಿಟಿಕೊ 50’ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್

Wednesday 6 Sep 2017 7:20pm
ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ’ಪೊಲಿಟಿಕೊ 50’ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್
 

ವೊಶಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 50 ಜಣಾಂಚಿ 2017ಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾರತಿಯ್ ಅಮೇರಿಕನ್ನಾಂನಿ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ರಾಯಭಾರಿ ನಿಕ್ಕಿ ಹೇಲಿ (22ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್), ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳ್ತೆಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಾಚಿ ಮುಖೆಲ್ನ್  ಸೀಮಾ ವರ್ಮ (26ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್), ವಕೀಲ್ ನೀಲ್ ಕತ್ಯಾಲ್ (40ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್), ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಅಪರ್ಣಾ ಮಾಥುರ್ (32ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್) ಆನಿಂ ವಕೀಲ್ ನವಮಿ ರಾವ್ (42ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್)- '2017 ಪೊಲಿಟಿಕೊ 50' ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಅಮೇರಿಕನ್.

ಸೌತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾಚಿ ಆದ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹೇಲಿಕ್ ’ಟ್ರಂಪ್ ವಿದೇಶ್ ನೀತಿಚಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಪೋಲಿಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ಪಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಶ್ವೇತ್’ಭವನಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ತಂತ್ರ್’ಗಾರ್ ಸ್ಟೀವ್ ಬ್ಯಾನನ್ ಹಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.