ಮೆಕ್ಕಾಂತ್ ಜಮ್’ಲ್ಲೆ 20 ಲಾಖ್ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕ್!

Monday 28 Aug 2017 9:01pm
ಮೆಕ್ಕಾಂತ್ ಜಮ್’ಲ್ಲೆ 20 ಲಾಖ್ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕ್!
 

ಜೆಡ್ಡಾ: ಪವಿತ್ರ್ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಕ್ಕಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ದೆಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ 20 ಲಾಖ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಮ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇರಾನಾಚೆ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಜಮ್’ಲ್ಲೆ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಇರಾಕ್, ಸಿರಿಯಾ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಮೆಕ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಹಜ್ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 

ಭಾರತ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಮಲೇಶ್ಯಾ, ಇಂಡೊನೇಶ್ಯಾ, ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನಿಂ ಏಷ್ಯಾಚೆ ಲಾಖೊಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮೆಕ್ಕಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಣ್'ಸಂಖೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಂಡೋನೇಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

ಜೆಡ್ಡಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮಾ ಥಾವ್ನ್ 80 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಕ್ಕಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದ್ವಾರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.