ಪಾಂಚ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಕುವೈಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ತಾ

Thursday 2 Feb 2017 10:43pm
ಪಾಂಚ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಕುವೈಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ತಾ
 

ಸಾತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಚೆಂ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುವೈಟ್ ಸಯ್ತೀ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸವೆಂ 5 ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಸಿರಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್ ಆನಿಂ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್'ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ವೀಸಾ ದೀನಾಶೆಂ ಕುವೈಟ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವರದಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್’ಗಾರಾಂಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್!

ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್’ಗಾರಾಂಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್!

ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್’ಗಾರಾಂನಿ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಫೆಸ್ತ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಖೇತಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 8...

ಗುಳಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಇಶ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಬಂದಿ ಕೆಲೊ !

ಗುಳಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಇಶ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಬಂದಿ ಕೆಲೊ !

ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಗುಳಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರಿಮತಿ ಜುಸ್ತಿನ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಕಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ 10 ಕೊರೊಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಳ್ಳೆಮುಕಾರ್ ಭೀಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ 10 ಕೊರೊಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಳ್ಳೆಮುಕಾರ್ ಭೀಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ!

ಕುವೈಟ್ ಸಿಟಿ: ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡು ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕುಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಳ್ಳೆ ಮುಕಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಭೀಕ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುವೈಟ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲಾ. ವಿದೇಶಿ ಎಕ್ಲೊ ಕುವೈಟ್ಚ್ಯಾ ಪಳ್ಳೆ ಮುಕಾರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. `ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಂತ್ ಘರ್ ನಾಂ... ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಾ... ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಭಾಗಿ... ’ ಮ್ಹಣೊನ್....

ಕುವೈಟ್ ಪಳ್ಳೆಂತ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಸೌದಿ ನಾಗರಿಕ್

ಕುವೈಟ್ ಪಳ್ಳೆಂತ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಸೌದಿ ನಾಗರಿಕ್

ದುಬೈ: ಕುವೈಟ್’ಚ್ಯಾ ಶಿಯಾ ಪಳ್ಳೆಂತ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಧಾಡ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಸೌದಿಚೊ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಂತರಿಕ್ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಜೂನ್ 28’ವೆರ್ ಸ್ಪ‍ಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ಸಾದೇಖ್ ಪಳ್ಳೆಚೆರ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.