ಪಾಂಚ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಕುವೈಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ತಾ

Thursday 2 Feb 2017 11:43pm
ಪಾಂಚ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಕುವೈಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ತಾ
 

ಸಾತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಚೆಂ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುವೈಟ್ ಸಯ್ತೀ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸವೆಂ 5 ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಸಿರಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್ ಆನಿಂ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್'ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ವೀಸಾ ದೀನಾಶೆಂ ಕುವೈಟ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವರದಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.